Aanmeldformulier


  Gegevens initiatief/project

  Naam initiatief/project

  Website

  Contactpersoon

  E-mailadres

  Telefoonnummer


  Gegevens voordrager(s)

  Naam voordrager(s)

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Betrokkenheid bij het initiatief


  Aanvullende informatie

  Korte beschrijving van het voorgedragen initiatief. (max. 50 woorden)

  Geef hieronder aan waarom het initiatief volgens u in aanmerking komt voor de Brouwer Vertrouwensprijs.
  Ga hierbij onder andere in op de vraag hoe het initiatief bijdraagt aan vertrouwen in de samenleving.
  (max. 100 woorden)

  Licht hieronder de wetenschappelijke onderbouwing van het initiatief en/of het
  gewenste wetenschappelijke onderzoek toe. (max. 100 woorden)

  Licht hieronder de mogelijke opschaling van het initiatief toe. (max. 100 woorden)

  Hoe is het initiatief ontstaan en wie het heeft/hebben ontwikkeld? (max. 50 woorden)

  Welke ontwikkelingen heeft het initiatief doorgemaakt en wat is er concreet bereikt? (max. 50 woorden)

  Indien het een commercieel initiatief betreft:
  in hoeverre is het meer dan een regulier bedrijfsmatig initiatief? (max. 50 woorden)

  Wat is de financiële omvang van het project? (max. 100 woorden)

  Verdere informatie die van belang kan zijn voor de toekenning van de prijs. (max. 100 woorden)

  Referenties  Hoe hebt u over de Brouwer Vertrouwensprijs gehoord?

  Privacy  Upload bijlagen:

  Bijlagen (optioneel, max. 3) (PDF, max 5mb):