A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1–20 of 115 1 2 3 5 6
Prof. dr. L.C. (Lodewijk Caspar) Valckenaer 1755 - 1785(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar Grieks te Franeker, later hoogleraar Grieks en vaderlandse geschiedenis te Leiden
Prof. mr. J. (Johan) Valckenaer 1809 - 1821(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: Nederlands jurist, patriot en diplomaat, was korte tijd hoogleraar te Leiden, lid van de KNAW
A. Valenciennes 1856 - 1864(†) als Buitenlands lid
A. van der Valk 1918 - 1919(†) als Directeur
Jhr. R.A. van Valkenburg 1966 − 1970(†) als Directeur Functie: kinderarts
Jhr. mr. C.C. (Cornelis Constantijn) van Valkenburg 1955 − 1984(†) als Directeur Vakgebied: Antropologie Richting: Alpha/Gamma Functie: voorzitter van de Hollandsche Maatschappij, erelid, voorzitter Hoge Raad van Adel, lid raad van bestuur Hudig-Langeveldt Groep B.V.
Mr. A.D. (Fred) Vas Nunes 1970 − 2008(†) als Directeur Functie: ambassaderaad, directeur Shell Nederland N.V.
Prof. dr. J.P.E. (Jean Pierre Étienne) Vaucher 1817 - 1841(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar kerkgeschiedenis te Genève, gaf ook colleges botanie
J. (John) Vaughan 1805 - 1841(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: wijnhandelaar en medicus, penningmeester en bibliothecaris van de Philosophical Society te Philadelphia
Jhr. P.J. (Peter) Vegelin van Claerbergen 1903 - 1918(†) als Directeur Functie: directeur van het Kabinet van H.M. de Koningin
J. (Johannes) Veirac 1790 - 1795(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: arts, schepen van Schieland, prijswinnaar
Mr. drs. M.J. (Marie-José) Velenturf 2006 - 2011(†) als Directeur Functie: senior vicepresident Talent & Staffing CHRM Philips International
Ben Veltman 1999-2023(†) als Directeur Functie: rector magnificus Technische Universiteit Delft, voorzitter Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid

 
E.A. (Eduard) Veltman 1939 - 1964(†) als Directeur Functie: lid van de Firma Vermeer & Co
Prof. dr. A.J.H.M. (Ton) Van de Ven 1966 − 2014(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar wiskunde Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke Shell Prijs 1993
  • Lid jury Akzo Prijs 1991
Dr. E. (Elisa) van de Ven 1877 - 1909(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: directeur van de HBS te Haarlem, conservator van het Fysisch Kabinet van Teylers Stichting
Prof. dr. H. (Herman) Venema 1758 − 1787(†) als Lid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar theologie te Franeker. Verlicht theoloog. Had warme banden met de stadhouders Willem IV en Willem V, die hem regelmatig aan de dis uitnodigden.
Mr. S.H. (Sjoerd) Vening Meinesz 1916 -1941(†) als Directeur Functie: griffier van de Staten van Noord-Holland, directeur van de Haarlemsche Bankvereeniging, bestuurslid van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Prof. dr. F.A. (Felix) Vening Meinesz 1925 − 1966(†) als Lid Vakgebied: Aardwetenschappen,Techniek Richting: Bèta Functie: buitengewoon hoogleraar geodesie Universiteit Utrecht en Technische Universiteit Delft Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1942, 1951 en 1958
  • Haarlemse Voordracht 1931: De wetenschappelijke betekenis van de reizen met H. Ms. K. II en K. XIII
C.A. (Christiaan Anthony) Ver Huell 1812 - 1832(†) als Directeur Functie: marineofficier, Staatsraad, lid van het Wetgevend Lichaam te Parijs, gevolmachtigd minister te Madrid, gezant te St. Petersburg, gezant te Parijs (alles onder het bewind van koning Lodewijk Napoleon)
Displaying 1–20 of 115 1 2 3 5 6