A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1.701–1.720 of 2.183  1 2 84 85 86 87 88 109 110
Dr. G. (Gerrit) Simons 1850 − 1868(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: Tweede directeur van de Polytechnische School te Delft, na Lipkens. Minister van Binnenlandse Zaken, fel bestrijder der liberalen, met name Thorbecke. Historisch Lid
Prof. dr. M.J. (Marius Jacob) Sirks 1946 − 1966(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar erfelijkheidsleer Rijksuniversiteit Groningen Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1953, 1960 en 1962
Historisch Lid
Mr. J.G.A. baron Sirtema van Grovestins 1967 - 2011(†) als Directeur Functie: directeur-generaal beleggingen ABN, financieel raadsman van de Koningin Historisch Lid
Prof. dr. A. (Angelo) Sismonda 1855 - 1878(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar mineralogie, geologie en paleontologie aan de Universiteit van Turijn, ook politiek actief als Italiaans senator Historisch Lid
Prof. dr. R. (Remmelt) Sissingh 1909 - 1927(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar experimentele natuurkunde Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1927
Historisch Lid
Prof. dr. W. (Willem) de Sitter 1922 - 1934(†) als Lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: hoogleraar sterrenkunde Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1934: De eenheid van het Heelal
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1927
Historisch Lid
Jhr. mr. G.Chr. (Gijsbert) Six 1975 - 2011(†) als Directeur Functie: directeur kantoor Hilversum ABN N.V. Historisch Lid
Jhr. P.J. (Pieter Jacob) Six 1950 − 1986(†) als Directeur Functie: reserve-kolonel der Huzaren Historisch Lid
Prof. dr. J. (Jan) Six van Hillegom 1922 − 1926(†) als Lid Vakgebied: Archeologie,Kunstgeschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: Archeoloog en kunsthistoricus. Hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, als opvolger van Allard Pierson. Historisch Lid
Jhr. J. (Jan) Six van Hillegom 1938 − 1961(†) als Directeur Functie: lid Raad van Bestuur Amstelbrouwerij Historisch Lid
Mr. C.Ch. (Cornelis Charles) Six van Oterleek 1806 - 1833(†) als Directeur Functie: minister van Financiën onder koning Willem I Historisch Lid
Mr. W. (Willem) Six van Oterleek 1805 - 1811(†) als Directeur Functie: lid van de Staatsraad Historisch Lid
Jhr. ir. G.C. (Gijsbert Christiaan) Six van Wimmenum 1940 − 1975(†) als Directeur Functie: architect Historisch Lid
M. (Martinus) Slabber 1767 - 1835(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: amateur-zoöloog, eerst wonende te Middelburg, daarna te Goes. Hij beschreef en verzamelde vooral zeedieren en vogels. Later was hij ook burgemeester van Goes. Hij is 94 jaar geworden Historisch Lid
Prof. dr. E.C. (Edward) Slater 1970 − 2016(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar fysiologische scheikunde Universiteit van Amsterdam Historisch Lid
Ir. J.J. (Jan) Slechte 1993 - 2017(†) als Directeur Functie: president-directeur Shell Nederland B.V. Verrichte activiteiten:
  • Winterlezing 1998: Economie en ecologie.
Historisch Lid
Mr. J.P.H. van der Sleyden 1855 - ?(†) als Directeur Functie: belastingambtenaar Historisch Lid
Mr. A. (Anthonis) Slicher !752 - 1794(†) als Directeur Functie: schepen van de stad Haarlem, een der oprichters van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen Historisch Lid
Prof. dr. E. van Slogteren 1942 − 1968(†) als Lid Vakgebied: Biologie,Landbouw Richting: Bèta Functie: hoogleraar plantenziektekunde Wageningen Universiteit, directeur Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1946, 1953 en 1960
  • Haarlemse Voordracht 1956: Plantendokter
Historisch Lid
Prof. dr. C. Ph. (Carel Philip) Sluiter 1910 - 1933(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar zoölogie Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1921, 1926 en 1931
Historisch Lid
Displaying 1.701–1.720 of 2.183  1 2 84 85 86 87 88 109 110