A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 2.201–2.220 of 2.251  1 2 109 110 111 112 113
Jhr. C.G.J. von Winning 1941 − 1973(†) als Directeur Functie: arts
Prof. jhr. dr. P.J. (Pieter Johan) van Winter 1944 − 1990(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar vaderlandse en algemene geschiedenis Rijksuniversiteit Groningen Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1954: De Zeven Provinciën
P. (Pieter) van Winter Nic. Simonsz. 1803 - 1807(†) als Directeur Functie: bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie
S.I. (Samuel Iperuszoon) Wiselius 1818 - 1845(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: Vooraanstaand patriot. Ook dichter en geschiedkundige. Politiecommissaris van Amsterdam.
Ir. C. (Cor) Wit 1985 - 2012(†) als Directeur Functie: directeur-generaal PTT
Prof. dr. ir. C.T. (Kees) de Wit 1974 - 1993(†) als Lid Vakgebied: Landbouw Richting: Bèta Functie: wetenschappelijk hoofdambtenaar Instituut Biologisch en Scheikundig Onderzoek Landbouwgewassen, buitengewoon hoogleraar theoretische teeltkunde Wageningen Universiteit Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1986
Prof. dr. J.H.W. (Hans) de Wit 1998 - 2018(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: hoogleraar corrosietechnologie en elektrochemie Technische Universiteit Delft, directeur Research and Development van Hoogovens (later Corus)  innovation consultant Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Jong Talent Prijzen Werktuigbouwkunde en materiaalkunde 2004-2009, 2016
  • Lid jury Koninklijke Shell Prijs 1999
Mr. J. (Jonas) Witsen 1755 - 1767(†) als Directeur Functie: kunstverzamelaar, schilder. tekenaar, etser, burgemeester van Amsterdam. Telg uit een beroemd Amsterdams geslacht.
Jhr. O.A.E.E.L. Wittert van Hoogland 1964 − 1971(†) als Directeur Functie: directeur van Heineken's Bierbrouwerij
Dr. D.A. (Dirk Arnold) Wittop Koning 1960 − 2001(†) als Lid Vakgebied: Farmacie,Geschiedenis Functie: privaatdocent geschiedenis van de farmacie Universiteit van Amsterdam
Dr. J. (Joan) van Woensel 1762 - 1773(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: stadsdokter van Haarlem
Prof. dr. M.W. (Martinus Willem) Woerdeman 1940 − 1990(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar anatomie Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs !961
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1948
Prof. dr. F. (Friedrich) Wöhler 1863 - 1882(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: chemicus, hoogleraar te Göttingen
Prof. dr. P. (Piet) de Wolff 1972 - 2000(†) als Lid Vakgebied: Economie Richting: Bèta Functie: hoogleraar wiskundige economie, econometrie en wiskundige statistiek Universiteit van Amsterdam, directeur Centraal Plan Bureau Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1975
R. (Reinnhard) Woltman 1792 - 1837(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: waterbouwkundig ingenieur, directeur van de hydrolische werken te Hamburg
Dr. ir. H. (Hendrik) Wortman 1919 - 1939(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: directeur-generaal van de Zuiderzeewerken Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1921: De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee
Prof. dr. W. (Willem) van der Woude 1933 − 1974(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar wiskunde en theoretische mechanica Universiteit Leiden, Rector Magnificus in de oorlogsjaren
Prof. mr. G. (Gerard) Wttwaall van Wickenburgh 1824 - 1839(†) als Lid Vakgebied: Landbouw Richting: Bèta Functie: hoogleraar landhuishoudkunde aan de Universiteit Leiden, Rector Magnificus van 1827 tot 1828; achternaam wordt ook gespeld als Wttwaal of Wttwael
F. (Frederick) baron van Wurmb 1779 - 1781(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: Duits botanicus, koopman te Batavia
Prof. dr. C-A. (Charles-Adolphe) Würtz 1872 - 1884(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: Frans chemicus, hoogleraar organische chemie aan de Sorbonne, leerling van Jean-Baptiste Dumas
Displaying 2.201–2.220 of 2.251  1 2 109 110 111 112 113