A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 2.121–2.140 of 2.182  1 2 105 106 107 108 109 110
W. (Willem) Willink Jr. 1841 - 1864(†) als Directeur Functie: koopman, bankier, raadslid van Amsterdam, lid van de Raad van State Historisch Lid
J. (Jan) Willink Jzn. 1826 - 1826(†) als Directeur Functie: koopman te Amsterdam Historisch Lid
A.D. (Arnoud David) Willink van Bennebroek 1828 - 1854(†) als Directeur Functie: geboren te Amsterdam als A.D. Willink, huwde een Vrouwe van Bennebroek, na overlijden van zijn schoonvader ambachtsheer van Bennebroek  en achternaam gewijzigd in Willink van Bennebroek Historisch Lid
Mr. G. (Gerrit) Willink van Bennebroek 1869 - 1876(†) als Directeur Functie: Voorman van de "Vergadering der Gelovigen", bewoner van kasteel Oud-Poelgeest waar de gelovigen samenkwamen Historisch Lid
J.A. (Jan) Willink Wzn. 1866 - 1888(†) als Directeur Functie: bankier te Amsterdam Historisch Lid
Prof. dr. J. (Joannes) Willmet 1805 - 1835(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar Oosterse talen te Harderwijk, later te Amsterdam Historisch Lid
Prof. dr. E.B. (Edmund) Wilson 1920 - 1939(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar zoölogie en genetica aan Columbia University New York Historisch Lid
Prof. dr. C.H.Th. (Cornelis) Wind 1900 - 1911(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit Utrecht, bekend door zijn onderzoek van Röntgenstraling Historisch Lid
Dr. P. (Paulus) de Wind 1761 - 1771(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: arts te Middelburg Historisch Lid
Dr. T.C. (Tiberius) Winkler 1864 - 1897(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: conservator van de palaeontologische verzameling van Teylers Stichting, chirurgijn en vroedmeester Verrichte activiteiten:
  • Lid van de commissie voor toekenning van de Boerhaave-medaille voor dierkunde in 1880
Historisch Lid
Prof. dr. C. (Clemens) Winkler 1897 - 1904(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: chemicus, ontdekker van het element germanium, hoogleraar te Dresden Historisch Lid
Prof. dr. C. (Cornelis) Winkler 1909 - 1941(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar psychiatrie en neurologie te Amsterdam en Utrecht. Hij was de eerste hoogleraar in Nederland op dit gecombineerde vakgebied. Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1913: De bouw van de hersenschors en de daarmede samenhangende argumenten voor de localisatie onzer zintuigshersenen.
Historisch Lid
Jhr. C.G.J. von Winning 1941 − 1973(†) als Directeur Functie: arts Historisch Lid
Prof. jhr. dr. P.J. (Pieter Johan) van Winter 1944 − 1990(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar vaderlandse en algemene geschiedenis Rijksuniversiteit Groningen Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1954: De Zeven Provinciën
Historisch Lid
P. (Pieter) van Winter Nic. Simonsz. 1803 - 1807(†) als Directeur Functie: bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie Historisch Lid
S.I. (Samuel Iperuszoon) Wiselius 1818 - 1845(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: Vooraanstaand patriot. Ook dichter en geschiedkundige. Politiecommissaris van Amsterdam. Historisch Lid
Prof. dr. J.H.W. (Hans) de Wit 1998 - 2018(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: hoogleraar corrosietechnologie en elektrochemie Technische Universiteit Delft, directeur Research and Development van Hoogovens (later Corus)  innovation consultant Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Jong Talent Prijzen Werktuigbouwkunde en materiaalkunde 2004-2009, 2016
  • Lid jury Koninklijke Shell Prijs 1999
Historisch Lid
Prof. dr. ir. C.T. (Kees) de Wit 1974 - 1993(†) als Lid Vakgebied: Landbouw Richting: Bèta Functie: wetenschappelijk hoofdambtenaar Instituut Biologisch en Scheikundig Onderzoek Landbouwgewassen, buitengewoon hoogleraar theoretische teeltkunde Wageningen Universiteit Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1986
Historisch Lid
Ir. C. (Cor) Wit 1985 - 2012(†) als Directeur Functie: directeur-generaal PTT Historisch Lid
Mr. J. (Jonas) Witsen 1755 - 1767(†) als Directeur Functie: kunstverzamelaar, schilder. tekenaar, etser, burgemeester van Amsterdam. Telg uit een beroemd Amsterdams geslacht. Historisch Lid
Displaying 2.121–2.140 of 2.182  1 2 105 106 107 108 109 110