A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1–20 of 131 1 2 3 6 7
Prof. dr. H. (Henri) van de Waal 1960 − 1972(†) als Lid Vakgebied: Kunstgeschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar kunstgeschiedenis Universiteit Leiden, directeur Prentenkabinet
Prof. dr. F.B.M. (Frans) de Waal 2013-2024(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: C.H. Candler Professor and Director of the Living Links Center at the Yerkes National Primate Research Center, EMORY University Atlanta
Prof. dr. J.D. (Johan) van der Waals 1878 - 1923(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam, bekend door zijn onderzoek aan gassen en vloeistoffen (de wet van Van der Waals), Nobelprijs voor natuurkunde in 1910
Prof. dr. J.D. (Johannes Diderik) van der Waals Jr. 1923 - 1971(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar fysica Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1927, 1932, 1933, 1939, 1944, 1952, 1954. 1959 en 1964
H. (Henricus) Waardenburg 1808 - 1812(†) als Lid Functie: rector van de Latijnse Scholen te Haarlem
Ir. L.C. (Lodewijk) van Wachem 1983 - 2019(†) als Directeur Functie: president-directeur N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij
Mr. P.A. (Piet) Wackie Eysten 1996-2023(†) als Directeur Functie: advocaat, compagnon De Brauw Blackstone Westbroek, voorzitter Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel (sponsor D.J. Veegens Prijs)
Mr. dr. J. Wackie Eysten 1913 - 1931(†) als Directeur Functie: schrijver, letterkundige
Ir. J. van der Waerden 1931 - 1948(†) als Directeur Functie: directeur van de Verenigde Blikfabrieken
Prof. dr. W.A. (Willem Albert) Wagenaar 1994 -2011(†) als Lid Vakgebied: Psychologie Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar psychologische functieleer Universiteit Leiden, Rector Magnificus van 1997 tot 2001 Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1998: Aan beide zijden van de bijl
  • Lid jury J.C. Ruigrok Prijs 1995
R. Wagner 1863 - 1864(†) als Buitenlands lid
Dr. C.H. Wagler 1772 - ?(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: arts, hofmedicus van de Hertog van Brunswijk Wolffenbuttel
R. (Richard) Wagner 1819 - 1857(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: Engels geestelijke, schrijver van veel topografische boeken, woonachtig te Whitcombe bij Bath
Mr. G.A. (Gerrit) Wagner 1971 − 2003(†) als Directeur Functie: president-directeur N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij Verrichte activiteiten:
  • Winterlezing 1976: Wetenschap en onderneming
Dr. G. (Gouke) van der Wal 1985 - 2019(†) als Directeur Functie: medisch directeur van het Kennemer Gasthuis
Prof. dr. L.E. (Ludwig Ernst) Waldmann 1979 − 1980(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar theoretische natuurkunde Universiteit Erlangen, doctor honoris causa van de Leidse Universiteit
Ir. J.F.R. van de Wall 1952 − 1968(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: Hoofd Dienst Zuiderzeewerken
Dr. ir. F.G. (François) Waller 1916 - 1935(†) als Directeur Functie: president-directeur van de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek N.V. te Delft
Pof. dr. G.C.A. (Gerard) van Walsem 1917 - 1935(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar anatomie te Groningen, later directeur Provinciaal Ziekenhuis te Santpoort Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1926: Pathologische anatomie en leven
Mr. H.F. van Walsem 1938 − 1968(†) als Directeur Functie: lid van het presidium van de raad van bestuur van N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken
Displaying 1–20 of 131 1 2 3 6 7