A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1–20 of 115 1 2 3 5 6
Prof. mr. J. (Johan) Valckenaer 1809 - 1821(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: Nederlands jurist, patriot en diplomaat, was korte tijd hoogleraar te Leiden, lid van de KNAW
Prof. dr. L.C. (Lodewijk Caspar) Valckenaer 1755 - 1785(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar Grieks te Franeker, later hoogleraar Grieks en vaderlandse geschiedenis te Leiden
A. Valenciennes 1856 - 1864(†) als Buitenlands lid
A. van der Valk 1918 - 1919(†) als Directeur
Jhr. R.A. van Valkenburg 1966 − 1970(†) als Directeur Functie: kinderarts
Jhr. mr. C.C. (Cornelis Constantijn) van Valkenburg 1955 − 1984(†) als Directeur Vakgebied: Antropologie Richting: Alpha/Gamma Functie: voorzitter van de Hollandsche Maatschappij, erelid, voorzitter Hoge Raad van Adel, lid raad van bestuur Hudig-Langeveldt Groep B.V.
Mr. A.D. (Fred) Vas Nunes 1970 − 2008(†) als Directeur Functie: ambassaderaad, directeur Shell Nederland N.V.
Prof. dr. J.P.E. (Jean Pierre Étienne) Vaucher 1817 - 1841(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar kerkgeschiedenis te Genève, gaf ook colleges botanie
J. (John) Vaughan 1805 - 1841(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: wijnhandelaar en medicus, penningmeester en bibliothecaris van de Philosophical Society te Philadelphia
Jhr. P.J. (Peter) Vegelin van Claerbergen 1903 - 1918(†) als Directeur Functie: directeur van het Kabinet van H.M. de Koningin
J. (Johannes) Veirac 1790 - 1795(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: arts, schepen van Schieland, prijswinnaar
Mr. drs. M.J. (Marie-José) Velenturf 2006 - 2011(†) als Directeur Functie: senior vicepresident Talent & Staffing CHRM Philips International
Ben Veltman 1999-2023(†) als Directeur Functie: rector magnificus Technische Universiteit Delft, voorzitter Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid

 
E.A. (Eduard) Veltman 1939 - 1964(†) als Directeur Functie: lid van de Firma Vermeer & Co
Prof. dr. A.J.H.M. (Ton) Van de Ven 1966 − 2014(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar wiskunde Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke Shell Prijs 1993
  • Lid jury Akzo Prijs 1991
Dr. E. (Elisa) van de Ven 1877 - 1909(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: directeur van de HBS te Haarlem, conservator van het Fysisch Kabinet van Teylers Stichting
Prof. dr. H. (Herman) Venema 1758 − 1787(†) als Lid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar theologie te Franeker. Verlicht theoloog. Had warme banden met de stadhouders Willem IV en Willem V, die hem regelmatig aan de dis uitnodigden.
Prof. dr. F.A. (Felix) Vening Meinesz 1925 − 1966(†) als Lid Vakgebied: Aardwetenschappen,Techniek Richting: Bèta Functie: buitengewoon hoogleraar geodesie Universiteit Utrecht en Technische Universiteit Delft Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1942, 1951 en 1958
  • Haarlemse Voordracht 1931: De wetenschappelijke betekenis van de reizen met H. Ms. K. II en K. XIII
Mr. S.H. (Sjoerd) Vening Meinesz 1916 -1941(†) als Directeur Functie: griffier van de Staten van Noord-Holland, directeur van de Haarlemsche Bankvereeniging, bestuurslid van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Q.M.R. (Quirijn Mauritz Rudolph) Ver Huell 1843 -1860(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: kapitein ter zee bij de Marine, directeur van de Marine te Rotterdam, ook schrijver, schilder, aquarellist en entomoloog
Displaying 1–20 of 115 1 2 3 5 6