A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Prof. dr. E.M. (Bob) Uhlenbeck 1970 − 2003(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde,Taalkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar algemene taalwetenschap en Javaanse taal- en letterkunde Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1980: Het wonder van de natuurlijke taal
Historisch Lid
Prof. dr. J.A. (Jacobus Albertus) Uilkens 1805 − 1825(†) als Lid Richting: Alpha/Gamma Functie: predikant te Ulrum in de provincie Groningen, leerde boeren in Groningen nieuwe zaaimethoden voor hun landbouw en bracht hen tevens enige beschaving bij, later eerste hoogleraar landhuishoudkunde te Groningen, fysico-theoloog Historisch Lid
J.A. (Jacob Abraham) Uitenhage de Mist 1802 − 1823(†) als Directeur Functie: advocaat en stadssecretaris van Kampen, lid van de Eerste Nationale Vergadering, bekleedde diverse bestuursfuncties onder Koning Lodewijk Napoleon en Koning Willem I. Historisch Lid
Prof. dr. J.H.F. (Jan) Umbgrove 1944 − 1954(†) als Lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar geologie Technische Universiteit Delft Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1948: Symphony der aarde
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1949
Historisch Lid
Prof. dr. G. (Georges) Urbain 1932 - 1938(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar chemie aan de Sorbonne Historisch Lid
Ch. J. (Charles Joseph) hertog van Ursel 1816 - 1860(†) als Directeur Functie: Brusselse Oranjegezinde magistraat, minister van Waterstaat en Publieke werken onder koning Willem I, minister van Staat, lid van de KNAW Historisch Lid
J.M.C. (Jacob Maurits Carel) baron van Utenhove van Heemstede 1808 - 1836(†) als Lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: wis- en sterrenkundige, beheerder van de Utrechtse Sterrenwacht, lid van de Tweede Kamer, lid van de Provinciale Staten vanUtrecht Historisch Lid
Prof. dr. P.J. (Pieter Johannes) Uylenbroek 1832 -1844(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar wis- en natuurkunde te Leiden. Verzorgde de uitgave van de brieven van C. Huygens. Opgevolgd door P.L. Rijke in de natuurkunde en F. Kaiser in de sterrenkunde Historisch Lid