A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 21–40 of 86  1 2 3 4 5
Ir. G.L. (Gerard) Tegelberg 1915 - 1949(†) als Directeur Functie: directeur van het Technisch Bureau Geveke & Co.
J. (Josué) Teissèdre l'Ange 1798 - 1853(†) als Lid Richting: Alpha/Gamma Functie: Waals predikant te Haarlem, groot kanselredenaar, redacteur van de Haarlemsche Courant. Het ontbrak hem niet aan eerbewijzen.
Jhr. ir. L.F. (Louis) Teixeira de Mattos 1909 - 1945(†) als Directeur Functie: wethouder van Apeldoorn, lid van de Provinciale Staten van Gelderland
Jhr. H.J. (Henry) Teixeira de Mattos 1902 - 1925(†) als Directeur Functie: bankier
Prof. ir. J.M. (Jean Marie) Telders 1900 - 1900(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: hoogleraar waterbouwkunde aan de Polytechnische School Delft, later hoogleraar-directeur van de Polytechnische School
C.J. (Coenraad Jacob) Temminck 1805 − 1858(†) als Directeur Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: Oprichter en eerste directeur van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden, het huidige ‘Naturalis’.
Drs. J.J. (Jaap) Temminck 1996-2023(†) als Directeur Functie: stadsarchivaris van Haarlem
Prof. dr. H.J.C. (Hendrik) Tendeloo 1949 − 1984(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar scheikunde Wageningen Universiteit Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs !963
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1954 en 1961
Prof. dr. J. (Johannes) Tennekes 1993 − 2003(†) als Lid Vakgebied: Antropologie Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar culturele antropologie Vrije Universiteit Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1997
  • Lid jury J.C. Ruigrok Prijs 1994
Prof. dr. ir. H. (Henk) Tennekes 1994-2021(†) als Lid Vakgebied: Meteorologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar meteorologie Vrije Universiteit Amsterdam Verrichte activiteiten:Lid jury Koninklijke Shell Prijs 1996
Prof. dr. J.W. (Hans) Tesch 1970 − 1983(†) als Lid Vakgebied: Landbouw Richting: Bèta Functie: hoogleraar gezondheidsleer Wageningen Universiteit, voorzitter Gezondheidsorganisatie TNO Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs !960
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1956
Dr. ir. P. (Pieter) Tesch 1920 − 1961(†) als Lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: directeur van de Rijks Geologische Dienst Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1960
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1925, 1930, 1936, 1942, 1949 en 1956
Jhr. A.S.E. (Albert) van Tets 1904 - 1936(†) als Directeur Functie: kamerheer i.b.d. van H.M. de Koningin
Jhr. G.J. van Tets 1888 - 1903(†) als Directeur Functie: kamerheer van H.M. de Koningin, thesaurier van H.M. Koningin-Moeder
Jhr. mr. G.O.J. (Govert) van Tets 1978 - 2018(†) als Directeur Functie: algemeen directeur Stichting Unilever Pensioenfonds, lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, voorzitter Rijnmondraad Verrichte activiteiten:
  • Lid Financiële Commissie 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Jhr. G.F. (Gerard) van Tets 1859 - 1888(†) als Directeur Functie: president van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen van 1874 tot 1886, lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Hij bedankte voor de functie van Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland. In zijn plaats werd Jhr. mr. J.W.M. Schorer benoemd, die Van Tets later ook opvolgde als president van de Hollandsche Maatschappij.
Jhr. G.F. (Gerard) van Tets van Goidschalxoord 1920 − 1968(†) als Directeur Functie: voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij van Tuinbouw en Plantkunde
Mr. A.W.N. (Arnold Willem Nicolaas) van Tets van Goudriaan 1814 - 1837(†) als Directeur Functie: Staatsraad in buitengewone dienst, gouverneur van Noord-Holland, minister van Financiën onder koning Willem I
Jhr. mr. G.C.W. (George) van Tets van Goudriaan 1921 - 1948(†) als Directeur Functie: directeur van het Kabinet der Koningin
Jhr. mr. D.A.W. (Dirk) van Tets van Goudriaan 1906 - 1930(†) als Directeur Functie: diplomaat, minister van Buitenlandse Zaken
Displaying 21–40 of 86  1 2 3 4 5