A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 21–40 of 237  1 2 3 4 11 12
Mr. W.C.Th. (Willem) van der Schalk 1917 - 1945(†) als Directeur Functie: directeur Commissiebank te Amsterdam
Dr. J. (Jan) Scharp 1816 − 1828(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: predikant te Rotterdam, orangist,. leerling van E. Hollebeek
Mr. C.J. (Carel Jan) van Schelle 1967 − 1987(†) als Directeur Functie: ambassadeur, grootmeester van het Huis van H.M. de Koningin
Mr. J. (Jacobus) Scheltema 1808 - 1835(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: lid Tweede Nationale Vergadering, lid van de KNAW
Prof. dr. A.A. (Aart) van Schelven 1940 − 1954(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar algemene en vaderlandse geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam
Dr. A.F.E. (Arthur) van Schendel 1969 − 1979(†) als Lid Vakgebied: Kunstgeschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: hoofddirecteur Rijksmuseum Amsterdam
Prof. dr. ir. P.K. (Pieter) Schenk 1971-2012(†) als Lid Vakgebied: Landbouw Richting: Bèta Functie: hoogleraar tuinbouw Wageningen Universiteit, pionier op het gebied van bloembollenonderzoek Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1975
Prof. dr. D.M. (Dick) Schenkeveld 1984 - 2021(†) als lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen der Maatschappij, emeritus-hoogleraar Griekse taal- en letterkunde Vrije Universiteit Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1988: Homerus (1752-1988). Visies op het gesprek tussen Hector en Andromache.
Dr. ir. L. (Lykle) Schepers 1959 - 1992(†) als Directeur Functie: directeur N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij
Prof. dr. A.N. (Alexander Nicolaus) Scherer 1800 - 1824(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar chemie te Halle, later te Tartu (Estland)
Prof. dr. ir. W. (Wim) Schermerhorn 1941 − 1977(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: minister president, lid Eerste Kamer, hoogleraar geodesie Technische Universiteit Delft, directeur Internationaal Opleidingscentrum Luchtkartering Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1942 en 1951
Dr. D.F. (Daniël) Scheurleer 1907 - 1927(†) als Directeur Functie: bankier en musicoloog
Ir. E.L.C. (Emile) Schiff 1951 − 1962(†) als Directeur Functie: directeur van de N.V. Rubberfabriek ''Vredestein''
Prof. dr. N.N. Schiller 1902 - 1915(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: Russisch fysicus, hoogleraar te St. Petersburg
Prof. dr. R.A. (Rob) Schilperoort 1987 - 2012(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar biochemie Universiteit Leiden, winnaar AkzoNobel Science Award 1998 Verrichte activiteiten:
  • Lid jury CIVI Prijzen 2001
J. (Jan) Schim 1755 - ?(†) als Lid Functie: koopman te Maassluis
Mr. L.H. graaf Schimmelpenninck 1969 - 2009(†) als Directeur Functie: president van de rechtbank te Alkmaar, daarna van die te Haarlem
Mr. R.J. (Rutger Jan) Schimmelpenninck 1804 − 1825(†) als Directeur Functie: Raadspensionaris (president) van het Bataafse Gemenebest 1805 - 1806
W.A.A.J. (Willem) baron Schimmelpenninck van der Oye 1924 − 1957(†) als Directeur Functie: kamerheer van H.M. de Koningin
A.G. (Adam Gottlob) Schirach 1772 - 1773(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Religiewetenschappen en Theologie Richting: Alpha/Gamma Functie: predikant te Kleinbautzen (Duitsland), fysicotheoloog, lid van verscheidene academies
Displaying 21–40 of 237  1 2 3 4 11 12