A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 221–237 of 237  1 2 10 11 12
Mr. W. (Willem) Suermondt Lzn. 1925 - 1945(†) als Directeur Functie: Indisch zakenman
Prof. dr. E. (Eduard) Suess 1861 - 1914(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: Oostenrijks geoloog, hoogleraar te Wenen
Prof. dr. W.F.R. (Willem Frederik Reinier) Suringar 1862 − 1898(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar botanie aan de Universiteit Leiden, directeur van de Hortus Botanicus en het Rijksherbarium te Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid van de commissie voor toekenning van de Boerhaave-medaille voor plantkunde in 1876
Prof. dr. G.C.B. (Gerard) Suringar 1833 - 1874(†) als Lid Vakgebied: Farmacie Richting: Bèta Functie: hoogleraar farmacognosie en farrmacodynamiek aan de Universiteit Leiden
G.F. (Georg Frederik) baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg 1843 - 1868(†) als Directeur Functie: kamerheer des Konings, lid van de Provinciale Staten van Friesland
E.P. (Everard Pieter) Swagerman 1776 - ?(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: chirurgijn te Amsterdam
A.C. (Abraham Coenraad) Swaving 1798 - 1799(†) als Lid Vakgebied: Religiewetenschappen en Theologie Richting: Alpha/Gamma Functie: predikant te Haarlem, lid van het genootschap Democriet
Mr. I. (Isaac) Sweers 1761 - 1777(†) als Directeur Functie: hoofdschout van Amsterdam, bewindhebber van de V.O.C
Prof. dr. N.H. (Nico) Swellengrebel 1946 − 1970(†) als Lid Vakgebied: Biologie,Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: buitengewoon hoogleraar in de kennis van de dierlijke parasitismen van de mens in Indonesië aan de Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1950
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs !961
G. (Gerard) van Swieten 1761 − 1772(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: trouwe leerling van Boerhaave, zijn ‘secretaris’. Arts en apotheker, lijfarts van Maria Theresia van Oostenrijk
Prof. dr. C.A. van Swigchem 1975 - 2010(†) als Lid Vakgebied: Kunstgeschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar geschiedenis van de bouwkunst Vrije Universiteit Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Dirk Jacob Veegens Prijs 1990
  • Lid jury Prins Bernhard Fonds Prijs 1987
Prof. dr. J.H. (Jean Henri) van Swinden 1769 − 1823(†) als Lid Vakgebied: Fysica,Wiskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar wis- en natuurkunde te Amsterdam, eerste voorzitter van de KNAW (Koninklijk Instituut). Bekend vanwege invoering van het metrieke stelsel.
Prof. dr. Th. (Theodorus) van Swinderen 1809 - 1851(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar natuurlijke historie aan de Rijksuniversiteit  Groningen
H.F. (Henrich Florens) Sybel 1752 - ?(†) als Lid Vakgebied: Religiewetenschappen en Theologie Richting: Alpha/Gamma Functie: predikant te Kleef
J.C. (Jacob Cornelis) Sylvius van Lennep 1772 - 1776(†) als Directeur Functie: raad en schepen van de stad Haarlem
Mr. C.A. (Cornelius Ascanius) van Sypesteyn 1752 - 1783(†) als Directeur Functie: schepen van de stad Haarlem, een der oprichters van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Dr. S.A. (Stephan) Szpilfogel 1973 -2000(†) als Lid Vakgebied: Farmacie Richting: Bèta Functie: research-directeur Organon B.V. Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1980
Displaying 221–237 of 237  1 2 10 11 12