A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 201–220 of 237  1 2 9 10 11 12
Jhr. dr. R.J. (René Jean) Stratenus 1968 - 1992(†) als Directeur Functie: voorzitter Raad van Bestuur Stevin Groep N.V.
Mr. A.A. (Adam Anthony) Stratenus 1826 - 1836(†) als Directeur Functie: Staatsraad in buitengewone dienst, administrateur voor de Nationale Nijverheid, lid KNAW
Prof. dr. S. (Sibrandus) Stratingh Ez. 1823 − 1841(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar scheikunde te Groningen, uitvinder van een stoomwagen en het in Groningen welbekende elektrisch karretje, dat vaak als een eerste ontwerp van een elektrische auto wordt beschouwd
Dr. M. (Manuel) Straub 1958 − 1961(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: chef-patholoog van het Gemeente Ziekenhuis te Rotterdam
Jhr. ir. H. Strick van Linschoten 1937 - 1945(†) als Directeur Functie: secretaris van Curatoren van de Technische Universiteit Delft
Prof. dr. F. (Friedrich) Stromeyer 1817 - 1835(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar scheikunde te Göttingen
C.W. (Carel Willem) Stronck 1816 − 1853(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: theoloog, predikant, onder andere te Dordrecht.
Prof. dr. J.W. (John William) Strutt 1895 - 1919(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar natuurkunde aan het Royal Instituut te Londen, Nobelprijswinnaar in 1904 voor onderzoek naar de dichtheid van gassen en de ontdekking van het gas argon. Deze persoon is ook bekend onder de naam Lord Rayleigh.
F.G.W. (Friedrich Georg Wilhelm) von Struve 1832 - 1864(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: Duits-Russisch astronoom en geodeet, ontdekker van dubbelsterren, directeur van de Pulkovo Sterrenwacht te St. Petersburg
O.W. (Otto Wilhelm) von Struve 1875 - 1905(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: Russisch astronoom, directeur van de Pulkovo Sterrenwacht te St. Petersburg, lid van de Russische Academie van Wetenschappen
N. (Nicolaus) Struyck 1755 - 1769(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: wiskundige te Amsterdam, hield zich vooral bezig met de wiskunde van levensverzekeringen en lijfrenten
M. (Martinus) Stuart 1808 − 1826(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: Remonstrants predikant te Amsterdam, groot kanselredenaar. Ook geschiedkundige. Door koning Willem I benoemd tot geschiedschrijver des vaderlands
Mr. R.J. (Robert Jan) Stuart 1973 - 1993(†) als Directeur Functie: notaris te Haarlem
J.C. Stuart 1956 − 1988(†) als Directeur Functie: notaris
Prof. dr. B. (Bernhard) Studer 1852 - 1887(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar geologie en mineralogie te Bern
Jhr. F.V.H.A. (François) Ridder de Stuers 1853 - 1881(†) als Directeur Functie: luitenant-generaal, adjudant-generaal des Konings
Drs. S.J. (Saskia) Stuiveling 1991 - 2017(†) als Directeur Functie: president Algemene Rekenkamer, staatssecretaris Binnenlandse Zaken
Mr. J. (Jan) baron van Styrum 1805 - 1824(†) als Directeur Functie: lid van de gemeenteraad van Haarlem, lid van het Wetgevend Lichaam van het Bataafs Gemenebest
Mr. F.W. (Floris Willem) baron van Styrum 1835 - 1873(†) als Directeur Functie: president-directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen van 1867 tot 1873, president van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland, lid van de Tweede Kamer
Prof. dr. B.F. (Bernardus Franciscus) Suerman 1839 - 1862(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar geneeskunde te Harderwijk, Na de opheffing van deze universiteit hoogleraar te Utrecht
Displaying 201–220 of 237  1 2 9 10 11 12