A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1–20 of 28 1 2
Prof. dr. H.Th. (Herman) Obbink 1929 - 1947(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar theologie, i.h.b. algemene godsdienstgeschiedenis Universiteit Utrecht. Tevens hofprediker. Historisch Lid
Mr. W.G. Ockersse 1759 - ?(†) als Directeur Functie: Heer van 's-Gravenpolder, burgemeester van Zierikzee Historisch Lid
Prof. dr. H.C. (Hans Christian) Oerstedt 1830 - 1851(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar natuur- en scheikunde aan de Technische Universiteit van Denemarken te Kopenhagen Historisch Lid
Prof. dr. L. (Leonardus) Offerhaus 1755 - 1779(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar geschiedenis en welsprekendheid te Groningen Historisch Lid
H.W.M. (Wilhelm) Olbers 1820 - 1840(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: Duits astronoom te Bremen Historisch Lid
Prof. dr. H.M.J. (Hendrik) Oldewelt 1965 − 1986(†) als Lid Vakgebied: Filosofie Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar cultuurfilosofie Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1960: De taal, onze burcht en gevangenis
Historisch Lid
Abt G. (Giuseppe) Olivi 1794 - 1795(†) als Buitenlands lid Functie: Italiaans naturalist, lid van de Academie van Wetenschappen en Kunsten te Padua Historisch Lid
G. (Gerrit) van Olivier 1815 - 1827(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: botanicus, samen met de Leidse hoogleraar J.A. Bennet winnaar van drie gouden medailles voor een prijsvraag van de Hollandsche Maatschappij over de Nederlandse  fauna (in 1822, 1824 en 1826). Historisch Lid
R. (Richeus) van Ommeren 1791 - 1796(†) als Lid Functie: rector van het Gymnasium te Amsterdam Historisch Lid
Phs. (Philippus) van Ommeren Jr. 1933 - 1945(†) als Directeur Functie: reder en havenondernemer Historisch Lid
J.H. (Jacob Hendrik) Onderdenwijngaart Canzius 1803 − 1838(†) als Lid Vakgebied: Chemie,Fysica Richting: Bèta Functie: fabrikant van wis-, natuur-, schei- en geneeskundige instrumenten. Een aantal exemplaren van zijn instrumenten is aanwezig in Rijksmuseum Boerhaave te Leiden. Historisch Lid
J.D. Onderwater 1885 - 1904(†) als Directeur Functie: voorzitter van de Nederlandsche Maatschappij van Tuinbouw en Plantkunde Historisch Lid
Dr. C.G. (Conrad Gerard) Ontijd 1812 - 1844(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: arts te 's-Gravenhage, lid van de KNAW Historisch Lid
Prof. dr. G.J. (Gregor) van Oordt 1953 − 1963(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar propedeutische zoölogie en endocrinologie Universiteit Utrecht Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1957
Historisch Lid
Prof. dr. J.H. (Jan Hendrik) Oort 1943 - 1992(†) als Lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: hoogleraar astronomie Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1951 en 1980
  • Haarlemse Voordracht 1972: De Oorsprong van het heelal
Historisch Lid
Prof. dr. J.G. (Jarich) Oosten 2003 − 2016(†) als Lid Vakgebied: Antropologie Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar culturele antropologie, i.h.b. orale tradities Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid jury J.C. Ruigrok Prijs 2006
  • Lid jury Langerhuizen Bate 2005
Historisch Lid
Prof. dr. J. (Johannes) Oosterdijk Schacht 1764 − 1792(†) als Lid Vakgebied: Filosofie Functie: hoogleraar wijsbegeerte te Franeker, daarna hoogleraar geneeskunde te Utrecht; was twee keer rector magnificus in Utrecht; ging op 85-jarige leeftijd met emeritaat Historisch Lid
Jhr. J.R.T. (Jacob) Ortt 1870 - 1887(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: inspecteur van Rijkswaterstaat Historisch Lid
Prof. dr. F.W. (Wilhelm) Ostwald 1897 - 1932(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar chemie te Leipzig, Nobelprijs voor chemie in 1909, samen met Van 't Hoff de grondlegger van de fysische chemie Historisch Lid
Prof. dr. A.C. (Antoine Corneille) Oudemans 1868 − 1895(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: Hoogleraar scheikunde aan de Polytechnische School te Delft. Leerling van G.J. Mulder. Volgde Bosscha op directeur van de Polytechnische School toen deze secretaris werd van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Een van de drie broers Oudemans die tegelijk lid waren van onze Maatschappij. Verrichte activiteiten:
  • Lid van de commissie voor toekenning van de Huygens-medaille voor scheikunde in 1874
Historisch Lid
Displaying 1–20 of 28 1 2