A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 101–120 of 134  1 2 4 5 6 7
S. (Salomon) de Monchy 1760 - 1794(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: arts te Rotterdam
F.W. (François Willem) de Monchy 1780 - 1796(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: arts te Rotterdam
Prof. dr. G. (Gaspard) Monge 1786 - 1818(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: Frans technisch wiskundige, uitvinder van de beschrijvende meetkunde, hoogleraar te Parijs, een der oprichters van de École Polytechnique
Prof. dr. J.B. (Jan Baptiste) van Mons 1799 - 1842(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar chemie, artsenijbereidkunde en landbouwkunde te Brussel, lid van de KNAW
Ir. J.A.P. Montijn 1977 − 2014(†) als Directeur Functie: voorzitter raad van bestuur Internatio-Müller B.V., president-directeur Shell Nederland N.V.
Prof. dr. J.J.A. (Hans) Mooij 1988 - 2019(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar algemene literatuurwetenschap Rijksuniversiteit Groningen Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Keetje Hodshon Prijs 1994
  • Lid jury Prins Bernard Fonds Prijs 1990
Mr. C.M.J. (Charles) Moons 1980 − 2005(†) als Directeur Functie: president Hoge Raad der Nederlanden 1981 -1987 Verrichte activiteiten:
  • Winterlezing 1986: De rechten van de mensen en de plichten van de rechter
Prof. mr. O. (Olav) Moorman van Kappen 1982-2022(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar Nederlandse rechtsgeschiedenis Radboud Universiteit Nijmegen Verrichte activiteiten:
  • Lid jury J.C. Ruigrok Prijs 1996
  • Lid jury Veegens Prijs 1986
Dr. S.F. (Sauveur Francois) Morand 1769 - 1773(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: Frans chirurg, een der oprichters van de Académie de Chirurgie, lid van de Académie Royal des Sciences te Parijs, fellow van de Royal Society te Londen
Prof. dr. J.F.C. (Jean Francois Clemént) Morand 1770 - 1784(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar geneeskunde aan het Collège de France te Parijs, zoon van Sauveur Francois Morand, benoemd tot buitenlands lid in 1769
M. Moreau 1777 - ?(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Geschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: geschiedschrijver van Frankrijk, raadsman van het Frans Koninklijk Huis te Parijs
Dr. J.B.V.M.J. van de Mortel 1945 − 1962(†) als Directeur Functie: burgemeester van Noordwijk in oorlogstijd, consul-generaal der Nederlanden eerst te Chicago (USA), daarna te Antwerpen
Prof. dr. M.F. (Mauk) Mörzer Bruijns 1969 − 2004(†) als Lid Vakgebied: Landbouw Richting: Bèta Functie: hoogleraar natuurbehoud en natuurbescherming Wageningen Universiteit Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1975
  • Lid jury Akzo Prijs 1974
Prof. dr. G.H. (Gerrit) van Mourik Broekman 1931 - 1948(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: hoogleraar waterbouwkunde Technische Universiteit Delft
Ir. H.M. (Henri) van Mourik Broekman 1960 − 2004(†) als Directeur Functie: president-commissaris Koninklijke Zout-Organon, plaatsvervangend voorzitter raad van commissarissen van Akzo
Prof. dr. M. (Mauk) Mulder 1985 − 2016(†) als Lid Vakgebied: Psychologie Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar sociale psychologie Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr. E. (Eduard) Mulder 1884 - 1924(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar organische chemie Universiteit Utrecht, zoon van Prof. dr. G.J. Mulder
Prof. dr. C. (Claas) Mulder 1833 − 1867(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: Hoogleraar scheikunde te Groningen
Prof. dr. G.J. (Gerardus Johannes) Mulder 1835 − 1880(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: Hoogleraar scheikunde te Utrecht
Prof. dr. J. (Johannes) Mulder 1808 - 1810(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar fysiologie, anatomie en verloskunde te Groningen, correspondent van de KNAW
Displaying 101–120 of 134  1 2 4 5 6 7