A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 41–60 of 134  1 2 3 4 5 6 7
Prof. dr. J.F. (Johann Friedrich) Meckel 1830 - 1833(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar anatomie te Halle, Duitsland
Dr. ir. S. (Simon) van der Meer 1985 - 2011(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: natuurkundig ingenieur, winnaar Nobelprijs voor natuurkunde in 1984 (samen met Carlo Rubbia)
Ir. R.M.J. (Rudy) van der Meer 2000-2023(†) als Directeur Functie: lid raad van bestuur Akzo Nobel NV
Mr. J. (Jacob) baron Meerman 1783 - 1819(†) als Directeur Functie: vrijheer van Dalem, bestuurslid van de VOC te Amsterdam
Prof. dr. A.A. (Abraham Arent) van der Meersch 1782 - 1792(†) als Lid Vakgebied: Religiewetenschappen en Theologie Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar theologie en kerkgeschiedenis aan het Remonstrants Seminarium te Amsterdam
L.A. (Lambertus Antonius) van Meerten 1806 - 1855(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: secretaris van het geneeskundig bestuur van de armée van de Bataafse Republiek
Prof. dr. R.A. (Ruud) Mees 1883 - 1886(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar wis- en natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen
Mr. A.Q. Mees 1934 − 1964(†) als Directeur Functie: directeur van de Nationale Hypotheekbank N.V.
Mr. H. (Henk) Mees 1958 − 2015(†) als Directeur Functie: lid van de raad van bestuur van de Brons Orobio Groep B.V.
Mr. P. (Pieter) van Meeteren 1972 - 1997(†) als Directeur Functie: voorzitter Raad va Bestuur Nationale Nederlanden N.V>
Jhr. mr. P.L. (Pieter) van Meeuwen 1920 - 1921(†) als Directeur Functie: vicepresident van de Arrondissements Rechtbank te 's-Gravenhage, raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden
Prof. dr. P.W.M. (Pieter) de Meijer 1987-2024(†) als Wetenschappelijk lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar Italiaanse taal- en letterkunde Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:Lid jury Prins Bernard Fonds Prijs 1990
H. (Hendrik) Meinesz 1919 - 1942(†) als Directeur Functie: gedelegeerde van de Javasche Bank te Amsterdam
Dr. K.O. (Koen) Meinsma 1898 - 1929(†) als Lid Vakgebied: Filosofie Richting: Alpha/Gamma Functie: publicist en leraar, vrijdenker, bekend van een studie over Spinoza
Prof. ir. R. (Ruud) Meischke 1962 - 2010(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: buitengewoon hoogleraar geschiedenis van de bouwkunst Universiteit Leiden, bestuurslid Vereniging Hendrick de Keyser
Jhr. mr. A.C. (André Charles) de Membrede 1827 - 1831(†) als Directeur Functie: burgemeester van Maastricht, gouverneur van de Provincie Antwerpen, lid van de Raad van State, lid van de Eerste Kamer, Minister van Staat
Prof. dr. G.L. (Gustave) van der Mensbrugghe 1893 - 1911(†) als Buitenlands lid Functie: Belgisch fysicus, hoogleraar te Gent
Mr. E.E. (Emile Ernest) Menten 1931 − 1970(†) als Directeur Functie: lid van de Firma Pierson, Heldring & Pierson
D. (Dirk) Mentz 1823 - 1847(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: hoofdingenieur van Rijkswaterstaat te Haarlem, lid KNAW
H. (Hendrik) Merkus Baron de Kock 1838 - 1845(†) als Directeur Functie: luitenant-generaal, gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, minister van Binnenlandse Zaken, minister van Staat
Displaying 41–60 of 134  1 2 3 4 5 6 7