A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 101–120 of 126  1 2 4 5 6 7
Jhr. mr. A.A. (Aarnout) Loudon 1979-2021(†) als Directeur Functie: voorzitter raad van bestuur Akzo Nobel NV, lid Eerste Kamer der Staten-Generaal Verrichte activiteiten:
  • Winterlezing 1997: Politiek en bedrijfsleven. Enkele persoonlijke ervaringen
Dr. H.J. (Herman) Lovink 1907 - 1938(†) als Lid Vakgebied: Landbouw Richting: Bèta Functie: directeur Staatsbosbeheer, directeur-generaal van Landbouw, lid Tweede Kamer, burgemeester van Alphen aan de Rijn Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1934
Dr. D. (Douwe) Lubach 1864 - 1902(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: arts te Haarlem, lector aan de Klinische School aldaar, bibliothecaris van Teylers Stichting
J. (Johannes) Lublink de Jonge 1775 − 1816(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: lid van de Eerste Nationale Vergadering, letterkundige, directeur van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, lid van de staatscommissie voor scheiding van Kerk en Staat.
G.P. (George) Luden 1957 − 1968(†) als Directeur Functie: ambassadeur, o.a. in Denemarken
Mr. J. (Johannes) Luden 1905 - 1940(†) als Directeur Functie: lid van de Firma Hope & Co, president-commissaris van De Nederlandse Bank
Prof. dr. C.F.W. (Carl) Ludwig 1878 - 1895(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: fysioloog, hoogleraar te Leipzig
F.J. (Frits) Lugt 1947 -1970(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Kunstgeschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: kunsthistoricus, kunstverzamelaar
Prof. dr. J. (Johan) Lugtenburg 1986-2023(†) als Wetenschappelijk lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar organische chemie, i.h.b. bio-organische fotochemie Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:Deelnemer briefwisseling 'Onze Tijd' KHMW/NDT 2010, 2011Lid jury Koninklijke Shell Prijs 1990, 1995
Prof. dr. J. (Johannes) Lulofs 1752 − 1768(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar wiskunde te Leiden, verantwoordelijk voor de naam Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen; had een dubbelrol: lid van de Hollandsche Maatschappij en secretaris van de Leidse Senaat; de Leidse Universiteit was niet erg gecharmeerd van een concurrent in Haarlem
L. (Louis) Lumiere 1939 - -1948(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: vader van de cinematografie (de  film)
Prof. dr. Th.H. (Theo) Lunsingh Scheurleer 1973 − 2002(†) als Lid Vakgebied: Kunstgeschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar kunstgeschiedenis Universiteit Leiden
Prof. dr. H. (Hubert) von Luschka 1864 - 1875(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar anatomie te Tübingen
Drs. F.P. (Frans Pieter) Luttmer 1996 − 2001(†) als Directeur Functie: voorzitter raad van bestuur Heidemij N.V.
Prof. dr. W. (Willem) Luyendijk 1979 - 1995(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar neurochirurgie Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Akzo Prijs 1985
Prof. dr. G. (Geertje) Lycklama à Nijeholt 1991 − 2014(†) als Lid Vakgebied: Sociologie Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar vrouwen- en ontwikkelingstudies aan het Institute of Social Studies te Den Haag, rector van dit Instituut, lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, veel nevenfuncties
Sir C. (Charles) Lyell 1839 - 1875(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: geoloog en paleontoloog, hoogleraar aan Kings College te Londen
J.C.E. (Carel) baron van Lynden 1926 - 1946(†) als Directeur Functie: ondervoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis. Tevens directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst.
J.M.D. graaf van Lynden 1914 - 1931(†) als Directeur Functie: kamerheer i.b.d. van H.M. de Koningin, bewoner van Huize "Keukenhof'''
Mr. W.J. baron van Lynden 1922 − 1962(†) als Directeur Functie: kamerheer van H.M. de Koningin
Displaying 101–120 of 126  1 2 4 5 6 7