A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 41–60 of 126  1 2 3 4 5 6 7
B.J.M. (Berend Jan) Lels 1928 − 1984(†) als Directeur Functie: reder
Dr. C. (Cornelis) Lely 1920 - 1929(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: bekend van de drooglegging van de Zuiderzee, vele malen minister van Waterstaat, eredoctor van de Technische Universiteit Delft
Mr. C. (Cornelis) van Lennep 1772 - 1813(†) als Directeur Functie: raad en schepen van de stad Amsterdam, baljuw en schout van de Diemermeer
A. (Aernout) van Lennep 1872 - 1891(†) als Directeur Functie: hoogheemraad van Rijnland
Mr. H.S. (Henrick) van Lennep 1871 - 1914(†) als Directeur Functie: jurist en politicus, gemeenteraadslid van Amsterdam
Jhr. mr. E. (Emile) van Lennep 1975 - 1996(†) als Directeur Functie: minister van Staat, secretaris-generaal OESO
Jhr. mr. D.E. (David) van Lennep 1916 - 1934(†) als Directeur Functie: burgemeester van Heemstede, lid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, kamerheer i.b.d. van H.M. de Koningin (Wilhelmina), penningmeester en bestuurslid van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Mr. J. (Jacob) van Lennep 1851 − 1868(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: dichter, roman- en geschiedschrijver, Rijksadvocaat, directeur van de N.V. Duinwater Maatschappij Amsterdam, lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland, lid van de Tweede Kamer
Mr. D. (David) van Lennep 1755 - 1771(†) als Directeur Functie: raad en schepen van de stad Haarlem, koper van Huis te Manpad, hij bezat ook Bosbeek en Groenendaal te Heemstede
A. (Auguste) van Lennep 1934 − 1962(†) als Directeur Functie: lid van de Firma's Cramerus & Vostius en Gleichman & Van Heemstra
Jhr. J.P.A. (Jan Pieter) van Lennep 1945 - 1994(†) als Directeur Functie: lid Firma Nachenius en Dudok van Heel, penningmeester van de Hollandsche Maatschappij van 1960 tot 1979
Prof. jhr. dr. D.J. (David Jacob) van Lennep 1957 − 1982(†) als Lid Vakgebied: Psychologie Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar psychodiagnostiek volwassen mens en psychologie van menselijke relaties Universiteit Utrecht Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1961: Creatieve begaafdheid
Jhr. H. (Hugo) van Lennep 1944 - 1993(†) als Directeur Functie: directeur Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij N.V.
Prof. Jhr. dr. D.J. (David Jacob) van Lennep 1802 − 1853(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar Latijn en Grieks te Amsterdam, hield de feestrede in 1852 tijdens de viering van het honderdjarig bestaan van de Hollandsche Maatschappij, waarvan hij toen vijftig jaar lid was.
Jhr. F.J.E. (Frans) van Lennep 1924 − 1980(†) als Directeur Functie: erelid, kamerheer van H.M. de Koningin, lid Firma Patijn, Van Notten & Co
Prof. dr. M. (Maurice) Leroy 1980 − 1990(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Bestuurskunde Richting: Alpha/Gamma Functie: secrétaire perpétuel Académie Royale de Belgique
W.A. (Willem Anne) Lestevenon 1778 - 1816(†) als Directeur Functie: schepen en raad van de stad Haarlem, lid van de Eerste Nationale Vergadering
Prof. dr. K.G.F.R. (Rudolf) Leuckart 1865 - 1898(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: Duits zoöloog, hoogleraar aan de Universiteit van Leipzig
W. (Willem) Leurs 1794 - ?(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: arts te 's-Gravenhage, chirurgijn-majoor bij de Gardes de Corps van Z.K.H. de Prins van Oranje, lid van het Heelkundig Genootschap te Amsterdam, lid van vele geleerde genootschappen
Prof. dr. J. (Jan) Lever 1961 -2010(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar zoölogie, endocrinologie en evolutiebiologie Vrije Universiteit Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1964 en 1986
Displaying 41–60 of 126  1 2 3 4 5 6 7