A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 101–120 of 126  1 2 4 5 6 7
Prof. dr. ir. H. (Hans) Kramers 1961 − 2006(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar fysische technologie Technische Universiteit Delft, lid raad van bestuur Akzo N.V. Verrichte activiteiten:
 • Lid jury Langerhuizen Bate 1952
Mr. F. Kranenburg 1952 − 1975(†) als Directeur
Mr. F.J. (Ferdinand) Kranenburg 1965 - 1994(†) als Directeur Functie: staatssecretaris van oorlog in drie kabinetten Drees, lid Tweede Kamer, commissaris van de Koningin in Noord-Holland Verrichte activiteiten:
 • Haarlemse Voordracht 1977 (een der vier sprekers): De plaats van de wetenschap in de huidige en toekomstige samenleving
Prof. dr. ir. J. (Jacob) Kraus 1902 − 1951(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: Eerste eredoctor van de TU Delft. Minister van Waterstaat. Hoogleraar, later rector magnificus en president curator van de TU Delft
Prof. dr. J.C. (Joan Carl) Krauss 1812 - 1826(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar geneeskunde te Harderwijk, na de opheffing van de Universiteit in 1812, hoogleraar pathologie te Leiden
Prof. dr. G. (Gerrit) Krediet 1942 − 1952(†) als Lid Vakgebied: Diergeneeskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar anatomie aan de faculteit der Veeartsenijkunde Universiteit Utrecht Verrichte activiteiten:
 • Lid jury Langerhuizen Bate 1950
Prof. dr. D.W. (Dirk) van Krevelen 1960 − 2001(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: lid raad van bestuur Akzo N.V., buitengewoon hoogleraar chemische technologie Technische Universiteit Delft Verrichte activiteiten:
 • Haarlemse Voordracht 1965: Synthetische stoffen
S.C. Kriel 1765 - ?(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: arts te Batavia
Prof. dr. ir. H.H. (Harry) van den Kroonenberg 1993 - 1996(†) als Directeur Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: hoogleraar ontwerp en constructieleer Universiteit Twente, Rector Magnificus 97-82 en 85-88, algemeen directeur ECN, voorzitter Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel
Mr. E.W. (Edouard Willem) de Kruijf 1988 − 1991(†) als Directeur Functie: lid Raad van State
Prof. dr. H.R. (Hugo) Kruyt 1934 − 1959(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar fysische chemie Universiteit Utrecht, voorzitter van TNO Verrichte activiteiten:
 • Haarlemse Voordracht 1955: Ordening op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek
 • Lid jury Langerhuizen Bate 1941, 1947,1954 en 1955
Prof. dr. J.P. (Johannes) Kuenen 1915 - 1922(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar natuurkunde Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
 • Haarlemse Voordracht 1917: Het relativiteitsbeginsel
 • Lid jury Langerhuizen Bate 1922
Prof. dr. Ph.H. (Philip) Kuenen 1943 − 1976(†) als Lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar geologie en palaeontologie Rijksuniversiteit Groningen Verrichte activiteiten:
 • Lid jury Langerhuizen Bate 1956, 1963 en 1971
 • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1960 en !965
Prof. dr. A. (Abraham) Kuenen 1879 − 1891(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: Hoogleraar theologie (Oude Testament) te Leiden
Prof. dr. D.J. (Don) Kuenen 1958 - 1995(†) als Lid Vakgebied: Milieukunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar milieubiologie Universiteit Leiden, directeur Rijksinstituut voor Natuurbeheer, RM  64-65 en 76-79 Verrichte activiteiten:
 • Lid jury Akzo Prijs 1982
 • Lid jury Langerhuizen Bate 1964, 1972 en 1979
 • Haarlemse Voordracht 1964: Insectenplagen, ontstaan en bestrijding
 • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs !959 en 1964
Prof. dr. W.A. (Willem) Kuenen 1931 - 1951(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar interne geneeskunde Universiteit Leiden
Mr. C.H. (Casper) Kühn 1929 - 1942(†) als Directeur Functie: lid Firma's Praetorius & Zoon en De Kock & Uyt den Boogaard
Prof. dr. P. (Pieter) Kuin 1974 − 2002(†) als Directeur Functie: voorzitter Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, lid raad van bestuur Unilever N.V., hoogleraar Erasmus Universiteit
Prof. dr. P.C. (Piet) Kuiper 1971 − 2002(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar algemene psychopathologie en klinische psychiatrie Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
 • Lid jury Akzo Prijs 1975
Prof. dr. K. (Koen) Kuiper 1912 - 1922(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar Griekse taal- en letterkunde en Griekse oudheden Universiteit van Amsterdam
Displaying 101–120 of 126  1 2 4 5 6 7