A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1–20 of 123 1 2 3 6 7
P.H. (Pieter) Kaars van Sijpesteijn 1918 - 1934(†) als Directeur Functie: directeur van de Verenigde Olie- en Textielfabrieken N.V. te Krommenie Historisch Lid
Prof. dr. A. (Abraham) Kaau-Boerhaave 1758 - 1758(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar anatomie en fysiologie te St. Petersburg, neef van Herman Boerhaave, eerste buitenlands lid Historisch Lid
Prof. dr. A.G. (Abraham Gotthelf) Kaestner 1799 - 1800(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar wis- en natuurkunde te Göttingen Historisch Lid
Prof. dr. F. (Frederik) Kaiser 1837 − 1872(†) als Lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: Hoogleraar sterrenkunde te Leiden, ook bekend als Friedrich Kaiser. Groot Nederlands astronoom, die de Leidse Sterrewacht internationale vermaardheid heeft gegeven. Historisch Lid
E. (Etienne) von Kalitscheff 1787 - ?(†) als Directeur Functie: kamerjonker van de keizerin van Rusland, haar afgezant en gevolmachtigd minister bij de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden te 's-Gravenhage Historisch Lid
Prof. dr. J. (Jan) Kamerbeek Jr. 1973 − 1977(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar algemene en vergelijkende literatuurwetenschap Universiteit van Amsterdam Historisch Lid
Prof. dr. H. (Heike) Kamerlingh Onnes 1886 - 1926(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar experimentele natuurkunde Universiteit Leiden, bekend van het vloeibaar maken van helium en van suprageleiding, oprichter Leidse Instrumentmakers School (LIS), Nobelprijs voor natuurkunde in 1913 Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1907: Over het vloeibaar maken van gassen
Historisch Lid
Prof. dr. N.G. (Nicolaas Godfried) van Kampen 1815 − 1839(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis,Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar Nederlandse letterkunde en vaderlandse geschiedenis te Amsterdam, winnaar van zeker acht gouden medailles bij Teylers eerste en tweede genootschap en de Hollandsche Maatschappi der Wetenschappenj, begraven te Haarlem. Historisch Lid
Prof. dr. J.H. (Jacques) Kamstra 1980 − 2008(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar geschiedenis van de levende niet-christelijke godsdiensten en fenomenologie van de godsdienst Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Prins Bernhard Fonds Prijs 1984
Historisch Lid
D.M. Kan 1929 - 1936(†) als Directeur Functie: directeur van de Firma Geo Wehry & Co te Amsterdam Historisch Lid
J. (Jacobus) Kantelaar 1808 - 1821(†) als Lid Vakgebied: Religiewetenschappen en Theologie Richting: Alpha/Gamma Functie: predikant, o.a. te Almelo, auteur, voorzitter van de Eerste Nationale Vergadering, lid van de KNAW Historisch Lid
Prof. dr. J.C. (Jacob) Kapteyn 1893 - 1922(†) als Lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: hoogleraar astronomie en theoretische mechanica Rijksuniversiteit Groningen Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1906: Stroomingen in het sterrenstelsel
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1922
Historisch Lid
Prof. dr. W.J.G. (Wenceslaus Johann Gustav) Karsten 1767 - 1787(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar wiskunde te Halle Historisch Lid
Mr. P.L. (Pieter Leonard) van de Kasteele 1783 − 1810(†) als Directeur Functie: politicus, tweede voorzitter van de Eerste Nationale Vergadering in 1796, na onze directeur Pieter Pauluis. Historisch Lid
P.J. (Petrus Johannes) Kasteleyn 1789 - 1794(†) als Lid Vakgebied: Farmacie Richting: Bèta Functie: apotheker en chemicus te Amsterdam, tevens dichter Historisch Lid
Prof. dr. H.G.J. (Heinrich) Kayser 1922 - 1949(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit van Bonn, Duitsland Historisch Lid
Prof. dr. W.H. (Willem) Keesom 1939 − 1956(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar natuurkunde Universiteit Leiden Historisch Lid
Prof. dr. F.A. (August) Kékulé 1874 - 1896(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: Duits chemicus, hoogleraar te Bonn, ontdekker van de benzeenring, winnaar van de Huygens-medaille voor scheikunde in 1874 Historisch Lid
Mr. C. de Kempenaer 1945 − 1965(†) als Directeur Functie: advocaat te Arnhem Historisch Lid
Prof. mr. J.M. (Joan Melchior) Kemper 1806 − 1824(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar rechtsgeleerdheid te Leiden, lid van de Tweede Kamer. In de Pieterskerk te Leiden bevindt zich een wit marmeren gedenkteken voor hem. Historisch Lid
Displaying 1–20 of 123 1 2 3 6 7