A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1–20 of 96 1 2 3 4 5
Prof. dr. P. Gaastra 1984-2010(†) als Lid Vakgebied: Landbouw Richting: Bèta Functie: directeur Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek (CABO) te Wageningen Historisch Lid
Mr. P. (Pieter) Gabry 1753 - 1770(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: jurist en astronoom te Den Haag, lid van de Royal Society, publiceerde regelmatig in de Verhandelingen van de Maatschaapij Historisch Lid
Prof. dr. P.J. (Pieter Johannes) Gaillard 1954 − 1991(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar histologie en celbiologie Universiteit Leiden, voorzitter KNAW Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1961 en 1973
Historisch Lid
Dr. S.J. (Sipke Jans) Galama 1832 - 1858(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: stadsdokter van Sneek Historisch Lid
M.A. (Matteo Angelo) Galdi 1808 - 1821(†) als Lid Functie: minister van Z.K.M de Koning van ItalIë, verblijvend aan het hof van koning Lodewijk Napoleon. Een militant intellectueel die ijverde voor een republiek Italië. Correspondent van de KNAW. Historisch Lid
Prince B.B. (Boris Boriscovic) Galicin 1916 - 1917(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: fysicus te St. Petersburg met grote verdiensten op het gebied van seismologie Historisch Lid
Dr. D.H. (David Henri) Gallandat 1777 - 1782(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: arts en lector te Vlissingen Historisch Lid
P.H. (Pieter) Gallé 1928 - 1934(†) als Lid Vakgebied: Meteorologie Richting: Bèta Functie: directeur van het filiaal Amsterdam van het KNMI Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1932
Historisch Lid
C.F. (Carl Friedrich) von Gärtner 1850 - 1850(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: Duits botanicus, was o.a. lid van de KNAW Historisch Lid
Prof. dr. H.D. (Hiëronymus David) Gaubius 1752 - 1780(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar scheikunde en geneeskunde te Leiden Historisch Lid
Prof. dr. L-J. (Louis-Joseph) Gay Lussac 1830 -1850(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar natuur- en scheikunde te Parijs, bekend van de gaswetten van Gay Lussac Historisch Lid
Prof. dr. J. (Jacob) Geel 1835 - 1862(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: literator, filoloog en bibliothecaris, bibliothecaris van de Leidse Universiteitsbibliotheek Historisch Lid
Prof. mr. L.A. (Ad) Geelhoed 1998 − 2007(†) als Directeur Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: advocaat-generaal bij het Europese Hof van Justitie Historisch Lid
Mr. L. (Lieve) Geelvinck 1755 - 1770(†) als Directeur Functie: raad en burgemeester van de stad Amsterdam Historisch Lid
Dr. mr. J.L.W. (Jan Lodewijk Willem) baron de Geer van Jutphaas 1814 - 1857(†) als Lid Functie: secretaris van de Commissie tot het ontwerpen van een organisatie voor het hoger onderwijs te Utrecht, griffier van de Eerste Kamer, griffier van de Tweede Kamer Historisch Lid
Mr. dr. C.C. (Carel) Geertsema 1907 - 1928(†) als Directeur Functie: Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen, president-curator van de Rijksuniversiteit Groningen, lid Eerste Kamer Historisch Lid
W.J. (Willem) Geertsema 1899 - 1902(†) als Directeur Functie: tabaksondernemer, lid Tweede Kamer, grootvader van Molly Geertsema Historisch Lid
Prof. dr. C. (Carl) Gegenbauer 1886 - 1903(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar anatomie en zoölogie te Heidelberg Historisch Lid
D.M. (David Mattheus) van Gelder de Neufville 1799 - 1814(†) als Directeur Functie: raad, schepen en adjunct-maire van Amsterdam Historisch Lid
Mr. M.H. (Marinus Hendrik) Gelinck 1968 − 1989(†) als Directeur Functie: procureur-generaal bij het Gerechtshof te Amsterdam Historisch Lid
Displaying 1–20 of 96 1 2 3 4 5