A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1–20 of 65 1 2 3 4
Mr. N. (Nicolaas) Faas 1776 - 1795(†) als Directeur Functie: schepen en raad van de stad Amsterdam Historisch Lid
Prof. dr. J.A. (Johannes Alle) Faber 1984 − 2007(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar economische en sociale geschiedenis Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Dirk Jacob Veegens Prijs 1985, 1986 en 1991
Historisch Lid
Dr. I.J. (Isebrandus Johannes) Faber van Riemsdijk 1777 - 1819(†) als Directeur Functie: raad in de vroedschap en schepen van de stad Haarlem Historisch Lid
Mr. C.P.C. (Carel) Fabius 1957 − 1988(†) als Directeur Functie: lid hoofddirectie Mees & Hope N.V., 22 jaar bestuurslid (sinds 1966) van de Hollandsche Maatschappij waarvan 11 jaar als ondervoorzitter Historisch Lid
Mr. J. (Jacob) baron Fagel 1814 - 1835(†) als Directeur Functie: kabinetssecretaris van de Erfprins, lid van de Vergadering van Notabelen, lid van de Raad van State Historisch Lid
Mr. F. (François) Fagel 1768 - 1773(†) als Directeur Functie: adjunct-griffier van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden; zijn vader, Hendrik Fagel, was griffier Historisch Lid
Mr. A.R. (Anton Reinhard) Falck 1814 - 1843(†) als Directeur Functie: algemeen secretaris van Staat, minister van Onderwijs, Nationale Nijverheid en Koloniën onder koning Willem I, minister van Staat, lid van de KNAW; was reeds in 1812 tot lid benoemd Historisch Lid
Mr. I.W. (Iman Willem) Falck 1774 - 1785(†) als Directeur Functie: raad van Nederlands-Indië, gouverneur van Ceylon Historisch Lid
Prof. dr. M. (Michael) Faraday 1850 - 1867(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: fysicus en chemicus, directeur van The Royal Institution te Londen, bekend van het Farady-effect en de kooi van Faraday, initiator van The Royal Institution Christmas Lectures Historisch Lid
A.J.W. (Antoine) Farncombe Sanders 1892 - 1896(†) als Directeur Functie: inspecteur van het onderwijs, lid Tweede Kamer Historisch Lid
Dr. J.A. (Johannes Arent) Fas 1806 - 1817(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: lector wiskunde, sterrenkunde en zeevaartkunde te Leiden Historisch Lid
Prof. dr. A. (Antonio) Favaro 1893 - 1922(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: wiskundige en wetenschapshistoricus, uitgever van de Werken van Galilei (nieuwe editie), hoogleraar te Padua Historisch Lid
Mr. G.C.B. van der Feen de Lille van Heiloo 1937 − 1967(†) als Directeur Functie: officier van Justitie te Utrecht Historisch Lid
Prof. mr. R. (Robert) Feenstra 1973-2013(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar Romeins recht en zijn geschiedenis Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid jury J.C. Ruigrok Prijs 1984
Historisch Lid
Jhr. mr. A. (Antoine) Feith 1971 − 1982(†) als Directeur Functie: burgemeester van Voorburg Historisch Lid
Jhr. mr. P.R. (Pieter Rutger) Feith 1951 − 1980(†) als Directeur Functie: hoofdvertegenwoordiger in Nederlands-Indië van de Bataafsche Petroleum Maatschappij N.V. Historisch Lid
Mr. R. (Rhijnvis) Feith 1808 − 1824(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: schrijver van gedichten en gezangen, korte tijd burgemeester van Zwolle, aldaar begraven. Schreef o.a. 'Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen'. Won veel prijsvragen. Historisch Lid
Prof. mr. F. (Ferdinand) baron van der Feltz 1956 − 1990(†) als Directeur Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: advocaat en dispacheur, bijzonder hoogleraar verzekeringsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, deken Nederlandse Orde van Advocaten Historisch Lid
Mr. G.W. (Gus) baron van der Feltz 1974 - 2020(†) als Directeur Functie: bestuurslid der Maatschappij van 1994 tot 2007, ondervoorzitter der Maatschappij van 1998 tot 2007, erelid, kamerheer honorair van H.M. Koningin Beatrix, vice-voorzitter raad van bestuur Delta Lloyd Verzekeringsgroep N.V. Historisch Lid
Mr. A. (Auguste) Fentener van Vlissingen 1926 − 1951(†) als Directeur Functie: president van de Hoge Raad der Nederlanden Historisch Lid
Displaying 1–20 of 65 1 2 3 4