A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1–20 of 108 1 2 3 5 6
J.F. (Joan Frederik) d' Orville 1778 - 1809(†) als Directeur Functie: koopman en bankier, bewindhebber van de VOC, schepen en raad van de stad Amsterdam
J.B.J. (Jean Baptiste Julien) d'Omalius d'Halloy 1818 - 1875(†) als Directeur Functie: gouverneur van de provincie Namen
Prof. dr. H. (Hans) Daalder 1975 − 2016(†) als Lid Vakgebied: Politicologie Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar wetenschap der politiek Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid jury J.C. Ruigrok Prijs 1986, 1990
Prof. dr. S. (Serge) Daan 2000 - 2018(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar gedragsbiologie Rijksuniversiteit Groningen Verrichte activiteiten:
  • Lid jury AkzoNobel Science Award 2002
Prof. dr. W.T. (Dick) Daems 1990 − 2007(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar submicroscopische cytologie Universiteit Leiden, decaan van de faculteit geneeskunde 1987 - 1993 Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1991
Mr. J.H. (Jan Hendrik) van Dam Jr. 1753 - ?(†) als Directeur Functie: secretaris van de stad Haarlem
Prof. dr. C.H. (Christiaan Hendrik) Damen 1784 - 1793(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar wis- en natuurkunde aan de Universiteit Leiden, tevens hoogleraar in de krijgsbouwkunde, de burgerlijke bouwkunde en de waterbouwkunde, prefect van het Fysisch Laboratorium
Dr. J.C. (Johan Christiaan) Damen 1791 - 1804(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: lector in de anatomie, heel- en verloskunde te 's-Gravenhage, tevens 's Lands en Stads chirurgijn te 's-Gravenhage
Dr. K.W. (Karel) Dammerman 1944 − 1951(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: directeur van het Zoölogisch Museum en van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1950
Prof. dr. J.D. (James) Dana 1869 - 1895(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: geoloog, hoogleraar aan Yale University USA
Mr. H. Daniëls 1937 − 1977(†) als Directeur Functie: gezant
Mr. F. Daniëls 1943 − 1971(†) als Directeur Functie: plaatsvervangend secretaris-generaal Ministerie van Landbouw en Visserij
Prof. dr. J. (Johan) Dankmeijer 1957 − 1973(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar anatomie, embryologie en fysische antropologie Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Akzo Prijs 1970
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1962
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs !961
Mr. J.H. (Jelke) Dantuma 1997 - 2019(†) als Directeur Functie: kantonrechter te Amsterdam, voorzitter Schuurman Schimmel-van Outeren Stichting
Prof. dr. J-G. (Jean-Gaston) Darboux 1896 - 1917(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: Frans wiskundige van grote naam, hoogleraar te Parijs, beroemdste werk "Théorie générale des sufaces"
Ch. R. (Charles) Darwin 1877 - 1882(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: autodidact op het gebied van de natuurlijke historie, biologie en geologie, bekend van zijn evolutietheorie
Sir Francis (Frank) Darwin 1909 - 1925(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: lector aan de Universiteit van Cambridge, zoon van Charles Darwin, plantenfysioloog, Fellow van de Royal Society
Prof. dr. M.A. Daubrée 1860 - 1896(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: geoloog, mijnbouwingenieur, hoogleraar te Straatsburg en Parijs
Th. (Thomas) Davidson 1864 - 1885(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: Schots paleontoloog
Dr. J.B. (Joseph Barnard) Davis 1871 - 1881(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: arts te Shelton, Staffordshire, UK, ook bekend als J. (Joseph) Barnard Davis, cranioloog (schedelkundige), groot verzamelaar van menselijke delen, van boeken en van kunst, Fellow van de Royal Society
Displaying 1–20 of 108 1 2 3 5 6