A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 61–80 of 86  1 2 3 4 5
Prof. dr. G. (Gadso) Coopmans 1776 - 1810(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar geneeskunde, achtereenvolgens te Franeker, Brussel, Kopenhagen en Kiel, overleden te Amsterdam
G. (George) Coopmans 1765 - 1800(†) als Lid Functie: arts te Franeker, curator van de Universiteit van Franeker
Mr. J. (Jan) Corver Hooft 1812 - 1855(†) als Directeur Functie: kamerheer van Z.M. de Keizer en de Koning, na de omwenteling lid van de Tweede Kamer, voorzitter van de Tweede Kamer, lid van de Eerste Kamer
Prof. dr. L.Ph. (Louis) le Cosquino de Bussy 1934 - 1943(†) als Lid Vakgebied: Landbouw Richting: Bèta Functie: bijzonder hoogleraar tropische staathuishoudkunde, i.h.b. de kennis van de tropische culturen. Directeur van Afdeling Handelsmuseum van het Koninklijk Instituut te Amsterdam. Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1942
Dr. P. (Piet) Cossée 1973 − 2008(†) als Lid Vakgebied: Chemie,Fysica,Wiskunde Richting: Bèta Functie: directeur Research Koninklijke/Shell Laboratorium Amsterdam (KSLA) Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Researchprijs Hoogovens/Researchprijs Corus 1993, 1996, 1998 en 2000,
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1990,
  • Lid jury Akzo Prijs 1983
P.Th. (Petrus Theodorus) Couperus 1784 - 1799(†) als Lid Vakgebied: Religiewetenschappen en Theologie Richting: Alpha/Gamma Functie: predikant van de Hervormde Gemeente van Gouda, lid van de Oeconomische Tak van de Maatschappij, geïnteresseerd in landbouwkunde. Tijdens de onlusten van 1787 woonde hij een vergadering van de Oeconomische Tak bij in Haarlem. Pas in 1788 kon hij terugkeren naar Gouda
A. (Antoine) Court de Gébelin 1781 - 1784(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Taalkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: filoloog te Parijs, was eerst predikant
J.J. (Jacobus Johannes) Craan 177 - 1780(†) als Directeur Functie: buitengewoon raad van Nederlands-Indië te Batavia, in dienst van de VOC
Prof. dr. J.W. (Jan Willem) de Crane 1814 - 1842(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar geschiedenis en welsprekendheid te Franeker
Prof. mr. H.C. (Hendrik Constantijn) Cras 1794 - 1820(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar rechtsfilosofie aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam, lid van de Vergadering van Notabelen van 1814
J.Th. (Jacob Theodoor) Cremer 1907 - 1923(†) als Directeur Functie: Nederlands gezant te Washington D.C., gevolmachtigd minister
H. (Herbert) Cremer 1917 − 1951(†) als Directeur Functie: directeur van de N.V. Deli Maatschappij, voorzitter Koninklijk Instituut voor de Tropen
Prof. dr. L. (Luigi) Cremona 1886 - 1903(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Onderzoeksthema: hoogleraar wiskunde, i.h.b. de meetkunde, aan de Universiteit van Rome
Mr. D. (Daniël) Crena de Iongh 1927 - 1970(†) als Directeur Functie: president van de Nederlandsche Handel Maatschappij
Dr. J.S. (Johannes Samuel) Creutz 1783 - 1787(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: eerste directeur van Openbare Werken van Amsterdam
L.S. (Leonard Stephan) baron van Creutznach 1753 - 1773(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: luitenant-generaal van de artillerie, publiceerde regelmatig in de Verhandelingen van de Maatschappij
Dr. C.A. (Claude August) Crommelin 1940 − 1965(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: lector in de fysica Universiteit Leiden, lid commissie Uitgave Verzamelde Werken van C. Huygens Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1944, 1952, 1954 en 1959
Mr. F.R. (Frederik) Crommelin 1894 - 1912(†) als Directeur Functie: kantonrechter van Haarlemmermeer
R.M. (Rudolf) Crommelin 1971-1993(†) als Directeur Functie: kapitein ter zee, plv. commissaris militaire productie Ministerie van Economische Zaken
G.R.D. (Guillaum) Crommelin 1938 − 1990(†) als Directeur Functie: directeur kantoor 's-Gravenhage De Twentsche Bank N.V.
Displaying 61–80 of 86  1 2 3 4 5