A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 21–40 of 86  1 2 3 4 5
Mr. J.C. (Johan Carel) van Cattenburch 1757 - 1797(†) als Directeur Functie: Heer van Grypskerke en Poppendamme (bij Veere), raad van de stad Gouda
Prof. dr. A. (Arthur) Cayley 1886 - 1895(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: Engels wiskundige, grondlegger van de groepentheorie, hoogleraar te Cambridge UK, winnaar van de Huygens-medaille in 1886
C. (Charles) Chais 1753 − 1785(†) als Lid Richting: Alpha/Gamma Functie: Waals predikant te 's-Gravenhage, bekend van de bestrijding van de godsdienstige bezwaren tegen inenting bij kinderziekten
Prof. dr. P.D. (Pierre Daniël) Chantepie de la Sausaye 1902 - 1920(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar geschiedenis van de godsdiensten en de ethiek Universiteit Leiden
P.T. (Petrus Theodorus) Chassé 1802 - 1831(†) als Directeur Functie: buitengewoon raad van Nederlands-Indië
Prof. dr. H.L. (Henry) le Chatelier 1895 - 1936(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar fysische chemie aan de Sorbonne
Prof. dr. A. (Antoine) Chaudoir 1795 - 1824(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar wijsbegeerte, redeneerkunde, bovennatuurkunde en starrenkunde te Franeker
Dr. G.S. (George Samuel) de Chaufepié 1811 − 1839(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: predikant van de Waalse gemeente te Delft en later te 's-Gravenhage, eredoctor van de Rijksuniversiteit Groningen
Mr. M.E. (Marc) Chavannes 2014-2024(†) als Maatschappelijk lid Functie: senior correspondent De Correspondent, emeritus-hoogleraar journalistiek Rijksuniversiteit Groningen Verrichte activiteiten:Gesprek 'Op de koffie bij' KHMW/NDT 2020
Prof. dr. L. (Ladislaus) Chernac 1813 - 1816(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: Hongaars wiskundige, hoogleraar aan het Athenaeum te Deventer
Dr. E.F.F. (Ernst) Chladni 1803 - 1827(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Filosofie Richting: Alpha/Gamma Functie: doctor in de filosofie en de rechten, ook fysicus, grondlegger van de leer van akoestiek, te Wittenberg
Jhr. dr. S. (Schelto) van Citters 1910 - 1942(†) als Directeur Functie: Commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland
Prof. dr. J. (Johannes) Clarisse 1806 − 1846(†) als Lid Vakgebied: Religiewetenschappen en Theologie Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar theologie te Harderwijk, na sluiting van deze instelling door Napoleon hoogleraar te Leiden
Sir George Norman Clark 1950 − 1979(†) als Buitenlands lid Functie: provoost Oriel College Oxford
Z.K.H. Claus Prins der Nederlanden 1967 − 2002(†) als Directeur Functie: protector van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen sinds 1980
Prof. dr. R.J.E. (Rudolf) Clausius 1857 - 1888(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: fysicus, een der grondleggers van de thermodynamica en de kinetische gastheorie, hoogleraar te Berlijn, winnaar van de Huygens medaille voor fysica in 1870
Prof. dr. J. (Jacob) Clay 1935 − 1955(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar experimentele fysica Universiteit van Amsterdam
C.E. de Clercq 1879 - 1882(†) als Directeur
Mr. J. (Jan) de Clercq van Weel 1887 - 1908(†) als Directeur Functie: president van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, lid van het Dagelijks Bestuur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Prof. mr. R.P. (Rudolph Pabus) Cleveringa 1945 − 1980(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar handelsrecht en burgerlijk procesrecht Universiteit Leiden, lid Raad van State
Displaying 21–40 of 86  1 2 3 4 5