logokhmwtekst300px

De KHMW-Naamlijst
is onderverdeeld in 4 groepen

de lijsten zijn alleen te zien wanneer u ingelogd bent

Historisch ledenbestand

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Prof. dr. E.M. (Bob) Uhlenbeck 1970 − 2003(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde,Taalkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar algemene taalwetenschap en Javaanse taal- en letterkunde Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1980: Het wonder van de natuurlijke taal
Prof. dr. J.A. (Jacobus Albertus) Uilkens 1805 − 1825(†) als Lid Richting: Alpha/Gamma Functie: predikant te Ulrum in de provincie Groningen, leerde boeren in Groningen nieuwe zaaimethoden voor hun landbouw en bracht hen tevens enige beschaving bij, later eerste hoogleraar landhuishoudkunde te Groningen, fysico-theoloog
J.A. (Jacob Abraham) Uitenhage de Mist 1802 − 1823(†) als Directeur Functie: advocaat en stadssecretaris van Kampen, lid van de Eerste Nationale Vergadering, bekleedde diverse bestuursfuncties onder Koning Lodewijk Napoleon en Koning Willem I.
Prof. dr. J.H.F. (Jan) Umbgrove 1944 − 1954(†) als Lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar geologie Technische Universiteit Delft Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1948: Symphony der aarde
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1949
Prof. dr. G. (Georges) Urbain 1932 - 1938(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar chemie aan de Sorbonne
Ch. J. (Charles Joseph) hertog van Ursel 1816 - 1860(†) als Directeur Functie: Brusselse Oranjegezinde magistraat, minister van Waterstaat en Publieke werken onder koning Willem I, minister van Staat, lid van de KNAW
J.M.C. (Jacob Maurits Carel) baron van Utenhove van Heemstede 1808 - 1836(†) als Lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: wis- en sterrenkundige, beheerder van de Utrechtse Sterrenwacht, lid van de Tweede Kamer, lid van de Provinciale Staten vanUtrecht
Prof. dr. P.J. (Pieter Johannes) Uylenbroek 1832 -1844(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar wis- en natuurkunde te Leiden. Verzorgde de uitgave van de brieven van C. Huygens. Opgevolgd door P.L. Rijke in de natuurkunde en F. Kaiser in de sterrenkunde