logokhmwtekst300px

De KHMW-Naamlijst
is onderverdeeld in 4 groepen

de lijsten zijn alleen te zien wanneer u ingelogd bent

Historisch ledenbestand

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 81–100 of 2.248  1 2 3 4 5 6 7 112 113
Jhr. ir. C.C.T. (Theo) de Beaufort 1966-1996(†) als Lid Functie: directeur Raadgevend Ing. Bureau Dwars Hederik en Verhey, kamerheer van H.M. de Koningin Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1969: Het behouden van bouwwerken uit de oudheid
Jhr. mr. L.A.R.J. (Lodewijk) de Beaufort 1993-1998(†) als Directeur Functie: hoofdofficier van Justitie te Haarlem
Jkvr. A.H.M. (Henriëtte) de Beaufort 1960 − 1982(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: schrijfster
Prof. dr. L.F. (Lieven Ferdinand) de Beaufort 1934 − 1968(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: buitengewoon hoogleraar in de zoögeografie Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1957 en 1964
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs !959
Mr. J.F. (Joachim Ferdinand) de Beaufort van Duivendijke 1776 - 1807(†) als Directeur Functie: drost van IJsselstein
Henk Becker sinds 1989 Vakgebied: Sociologie Richting: Alpha/Gamma Onderzoeksthema: Generatiesociologie. Functie: oud-hoogleraar sociologie i.h.b. methodologie van het sociaal onderzoek Universiteit Utrecht Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Veegens Prijs 1991
Prof. dr. A.H. (Henri) Becquerel 1901 - 1908(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: Frans fysicus, hoogleraar te Parijs, ontdekker van de radioactiviteit, Nobelprijs voor natuurkunde in 1903 samen met Pierre en Marie Curie
Prof. dr. J.F. (Jan Frederik) van Beeck Calkoen 1799 - 1811(†) als Lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: hoogleraar wis- en sterrenkunde te Leiden, in 1805 vertrokken naar Utrecht, een der eerste leden van de KNAW
Dr. A. (Albert) van Beek 1831 - 1856(†) als Lid Functie: muntmeester te Utrecht, lid van de KNAW
Prof. dr. M.A. (Martin) Beek 1957 − 1987(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid,Letterkunde,Taalkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar Hebreeuwse taal- en letterkunde en Israëlitische oudheden Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1973: Uit het Hebreeuws in het Nederlands
Dr. A.A. (Anton) Beekman 1912 - 1947(†) als Lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: directeur van de H.B.S. te 's-Gravenhage, nestor van de Nederlandse geografen, eredoctor van de Rijksuniversiteit Groningen
Jhr. mr. F. (Frans) Beelaerts van Blokland 1925 − 1956(†) als Directeur Functie: Minister van Staat, vice-president van de Raad van State
Jhr. drs. P.A.C. (Pieter) Beelaerts van Blokland 1973 - 2021(†) als Directeur Functie: commissaris der Koningin in de provincie Utrecht, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Verrichte activiteiten:Winterlezing 1993: Bestuurlijke organisatie in en van Nederland
Jhr. mr. G (Gerard) Beelaerts van Blokland 1972-1997(†) als Directeur Functie: plv. secretaris-generaal Ministerie van Buitenlandse Zaken, kamerheer van H.M. de Koningin Verrichte activiteiten:
  • Winterlezing 1975: De praktijk in een geleide maatschappij
Jhr. mr. M.A. (Matthias) Beelaerts van Blokland 1963 − 1990(†) als Directeur Functie: ambassadeur in Zambia, voorzitter Hoge Raad van Adel
Jhr. F.W.A. (Frans) Beelaerts van Blokland 1966-2011(†) als Directeur Functie: chef kabinet Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland, kamerheer
Jhr. mr. P.R. (Pieter) Beelaerts van Blokland 1969 − 1991(†) als Directeur Functie: advocaat en procureur, deken Orde van Advocaten in het Arrondissement Amsterdam
H.H. Beels 1902 -1915(†) als Directeur
M.A. (Marten Adriaan) Beels Heer van Heemstede 1833 - 1859(†) als Directeur Functie: lid van de gemeenteraad van Haarlem
Prof. dr. J.J.M. (Jan) Beenakker 1985-1998(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar experimentele natuurkunde Universiteit Leiden, Rector Magnificus van 1985 tot 1991 Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1988
Displaying 81–100 of 2.248  1 2 3 4 5 6 7 112 113