logokhmwtekst300px

De KHMW-Naamlijst
is onderverdeeld in 4 groepen

de lijsten zijn alleen te zien wanneer u ingelogd bent

Historisch ledenbestand

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 21–40 of 68  1 2 3 4
Prof. dr. A. (Albert) Einstein 1917 − 1955(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar theoretische natuurkunde Institute for Advanced Study te Princeton, USA, Nobelprijs voor natuurkunde in 1921
Prof. dr. W.F. (Willem) Einthoven 1898 - 1927(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: uitvinder van de snaargalvanometer, hoogleraar fysiologie en histologie aan de Universiteit Leiden, Nobelprijs voor geneeskunde en fysiologie in 1924 Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1905: Over tele-cardiogrammen
Prof. dr. C. (Cornelis) Ekama 1808 - 1826(†) als Lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: hoogleraar wis- en sterrenkunde te Franeker, na de opheffing in 1811 hoogleraar te Leiden
Mr. P. (Pieter) Elias 1852 - 1878(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland, raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden, lid van de KNAW, beschreef een methode om staal te magnetiseren
Jhr. dr. E.G. (Emile) Elias 1963-1992(†) als Directeur Functie: technisch adviseur Unilever N.V. te Rotterdam
Jhr. R. Elias 1988-2010(†) als Directeur Functie: huisarts te Epe
Prof. dr. J.B.A.L.L. (Jean-Baptiste) Elie de Beaumont 1839 - 1874(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: geoloog, hoogleraar aan de École des Mines te Parijs, hoofdinspecteur van de Mijnen in Frankrijk
Mr. C.T. (Cornelis Theodorus) Elout 1806 − 1841(†) als Directeur Functie: staatsman, minister onder koning Willem I, Commissaris-Generaal in Nederlands-Indië, lid van de Grondwetscommissie in 1814 en 1815.
Mr. W. (Willem) Emmery de Perponcher de Sedlnitzky 1778 - 1819(†) als Directeur Functie: heer van Wolphaartsdijk, zeer vermogend
Dr. A. (Adriaan) van der Ende 1802 - 1846(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Alpha/Gamma Functie: Aanvankelijk predikant, o.a. te Voorschoten. Curator van de Latijnse scholen te Haarlem, tevens inspecteur van het lager onderwijs aldaar. Doctor honoris causa in de wijsbegeerte en meester in de vrije kunsten.van de Universiteit van Harderwijk
Sir J.E. (John) Enderby CBE FRS 2002-2021(†) als Lid Richting: Bèta Functie: chairman of Melys Diagnostics Ltd
E.M. (Engelbertus Mattheus) Engelberts 1771 - 1807(†) als Lid Vakgebied: Religiewetenschappen en Theologie Richting: Alpha/Gamma Functie: predikant te Hoorn
Prof. dr. S.J. (Chris) Engelbrecht 1947 − 1978(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar theologie Universiteit van Pretoria
N. (Nicolaus) Engelhard 1802 - 1831(†) als Directeur Functie: directeur-generaal van Nederlands-Indië
Prof. dr. N. (Nicolaus) Engelhard 1755 - 1765(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar wijsbegeerte en wiskunde te Groningen
J. (Jan) Engelman 1752 - ?(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: arts te Haarlem
Mr. J. (Johannes) Enschedé 1798 - 1799(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: lid van de boekdrukkerij firma Joh. Enschedé & Zonen, vulde de bibliotheek van de firma aan met werken op het gebied van de klassieke oudheid, bekleedde veel bestuurlijke functies in zijn woonplaats Haarlem
Mr. Joh. (Johan) Enschedé 1915 - 1938(†) als Directeur Functie: directeur N.V. Joh. Enschedé en Zonen
Mr. A.J. (Adriaan) Enschedé 1920 - 1940(†) als Directeur Functie: lid van de Commissie van Rijksadviseurs voor de monumenten van geschiedenis en kunst te Haarlem
Mr. H.J.D.D. (Hendrik) Enschedé 1903 - 1940(†) als Directeur Functie: directeur N.V. Joh. Enschedé en Zonen
Displaying 21–40 of 68  1 2 3 4