logokhmwtekst300px

De KHMW-Naamlijst
is onderverdeeld in 4 groepen

de lijsten zijn alleen te zien wanneer u ingelogd bent

Historisch ledenbestand

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 41–60 of 279  1 2 3 4 5 13 14
Dr. A. (Albert) van Beek 1831 - 1856(†) als Lid Functie: muntmeester te Utrecht, lid van de KNAW
Prof. dr. M.A. (Martin) Beek 1957 − 1987(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid,Letterkunde,Taalkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar Hebreeuwse taal- en letterkunde en Israëlitische oudheden Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1973: Uit het Hebreeuws in het Nederlands
Dr. A.A. (Anton) Beekman 1912 - 1947(†) als Lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: directeur van de H.B.S. te 's-Gravenhage, nestor van de Nederlandse geografen, eredoctor van de Rijksuniversiteit Groningen
Jhr. mr. F. (Frans) Beelaerts van Blokland 1925 − 1956(†) als Directeur Functie: Minister van Staat, vice-president van de Raad van State
Jhr. drs. P.A.C. (Pieter) Beelaerts van Blokland 1973 - 2021(†) als Directeur Functie: commissaris der Koningin in de provincie Utrecht, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Verrichte activiteiten:Winterlezing 1993: Bestuurlijke organisatie in en van Nederland
Jhr. mr. G (Gerard) Beelaerts van Blokland 1972-1997(†) als Directeur Functie: plv. secretaris-generaal Ministerie van Buitenlandse Zaken, kamerheer van H.M. de Koningin Verrichte activiteiten:
  • Winterlezing 1975: De praktijk in een geleide maatschappij
Jhr. mr. M.A. (Matthias) Beelaerts van Blokland 1963 − 1990(†) als Directeur Functie: ambassadeur in Zambia, voorzitter Hoge Raad van Adel
Jhr. F.W.A. (Frans) Beelaerts van Blokland 1966-2011(†) als Directeur Functie: chef kabinet Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland, kamerheer
Jhr. mr. P.R. (Pieter) Beelaerts van Blokland 1969 − 1991(†) als Directeur Functie: advocaat en procureur, deken Orde van Advocaten in het Arrondissement Amsterdam
H.H. Beels 1902 -1915(†) als Directeur
M.A. (Marten Adriaan) Beels Heer van Heemstede 1833 - 1859(†) als Directeur Functie: lid van de gemeenteraad van Haarlem
Prof. dr. J.J.M. (Jan) Beenakker 1985-1998(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar experimentele natuurkunde Universiteit Leiden, Rector Magnificus van 1985 tot 1991 Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1988
Prof. ir. C. (Carel) de Beer 1964-2010(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: hoogleraar werktuigbouwkunde en bedrijfskunde Technische Universiteit Eindhoven Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1974 en 1983
Prof. dr. N. (Nicolaas) Beets 1884 - 1903(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: auteur, dichter, predikant en hoogleraar kerkgeschiedenis te Utrecht, pseudoniem Hildebrand (van de Camera Obscura)
Prof. dr. Th. H. (Theodor Heinrich) Behrens 1881 - 1905(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: hoogleraar mijnbouwkunde, geologie en mineralogie aan de Polytechnische School Delft
Mr. J.W. (Johan) Beijen 1938 − 1976(†) als Directeur Functie: directeur Wereldbank en Internationaal Monetair Fonds, minister van Buitenlandse Zaken in Tweede Kabinet Drees, ambassadeur te Parijs
Dr. E.M. (Elte Martens) Beima 1869 - 1873(†) als Lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: conservator geologie en mineralogie van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden
Prof. dr. J.G. (Jaap) van Bekkum 1972 - 2018(†) als Lid Vakgebied: Diergeneeskunde Richting: Bèta Functie: directeur Centraal Diergeneeskundig Instituut, buitengewoon hoogleraar virologie en virusziekten, faculteit der diergeneeskunde Universiteit Utrecht Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1993
  • Lid jury Akzo Prijs 1990
Prof. dr. ir. H. (Herman) van Bekkum 1985 - 2020(†) als Lid Vakgebied: Chemie,Techniek Richting: Bèta Functie: hoogleraar organische scheikunde en katalyse Technische Universiteit Delft Verrichte activiteiten:Lid jury Koninklijke Shell Prijs 1990, 1999, 2000, 2001, 2002 en 2004
Prof. dr. J.M. (Jacob Maarten) van Bemmelen 1872 − 1911(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: Hoogleraar scheikunde te Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Huygens-medaille voor scheikunde in 1874
Displaying 41–60 of 279  1 2 3 4 5 13 14