logokhmwtekst300px

De KHMW-Naamlijst
is onderverdeeld in 4 groepen

de lijsten zijn alleen te zien wanneer u ingelogd bent

Historisch ledenbestand

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 21–40 of 48  1 2 3
Prof. dr. C. (Christiaan) Allardi 1805 - 1822(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar chemie, botanie, pathologie en praktische geneeskunde te Franeker
H. (Henri) van Alphen 1920 - 1966(†) als Directeur Functie: burgemeester van Zandvoort
Mr. H. (Hiëronymus) van Alphen 1784 - 1803(†) als Directeur Functie: procureur-generaal van de provincie Utrecht, daarna raad en pensionaris van Leiden en thesaurier-generaal van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden Vertrouweling van Prins Willem V. Dichter van poëzie voor kinderen en van geestelijke liederen
W.A. (Willem Arnold) Alting 1779 - 1800(†) als Directeur Functie: gouverneur-generaal van Nederlands-Indië te Batavia
Prof. dr. E.H. (Emile) Amagat 1897 - 1915(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: Frans fysicus, hoogleraar te Parijs, bekend van zijn onderzoek van gassen onder hoge druk
Prof. dr. A. (Abraham) des Amorie van der Hoeven 1851 - 1855(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar aan het Seminarium der Remonstranten te Amsterdam
Jhr. W. (Willem) van Andringa de Kempenaer 1943-2000(†) als Directeur Functie: directeur Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting B.V., bestuurslid van de Hollandsche Maatschappij van 1968 tot 1977
J.G. (Johan Gerard) van Angelbeek 1785 - 1799(†) als Directeur Functie: buitengewoon raad van Nederlands-Indië, gouverneur van Ceylon (Sri Lanka)
C.H. van Ankum 1855 - 1888(†) als Lid Vakgebied: Farmacie Richting: Bèta Functie: apotheker te Groningen Verrichte activiteiten:
  • lid van de jury voor de toekenning van de Huygens-medaille voor scheikunde in 1874
Mr. H. Appels 1760 - ?(†) als Directeur Functie: secretaris van de stad Haarlem
D.F.J. (François) Arago 1832 - 1853(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: Frans fysicus, astronoom, landmeetkundige en politicus, lid (en later ook secretaris) van de Académie des Sciences
Prof. dr. C.U. (Cornelis) Ariëns Kappers 1924 - 1946(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: buitengewoon hoogleraar in de vergelijkende anatomie van het centrale zenuwstelsel, directeur van het Centraal Instituut voor Hersenonderzoek Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1931
Prof. dr. G.A. (Gerard Anne) van Arkel 1968 − 1994(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar erfelijkheidsleer Universiteit Utrecht Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1977
Prof. dr. A.E. (Anton) van Arkel 1966 − 1976(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar anorganische chemie Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1954 en 1961
Prof. dr. J.C. Arnbak Functie: oud-voorzitter college Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, oud-hoogleraar tele-informatietechniek Technische Universiteit Delft Verrichte activiteiten:
  • Lid Financiële Commissie 2011, 2012, 2013
  • Winterlezing 2008: Telecommunicatie: van monopolies naar volledige marktwerking.
Prof. dr. H. (Hermannus) Arntzenius 1815 - 1842(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar Romeins recht, hedendaags recht en Nederlands publiek recht te Utrecht
Mr. R.H. (Robert Hendrik) Arntzenius 1808 − 1823(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: fiscaal jurist te Haarlem; actief lid van de vereniging Democriet
Prof. mr. H.J. (Henricus Johannes) Arntzenius 1772 - 1797(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar antiek burgerlijk recht en dichtkunst te Zutphen, tevens rector van de Latijnse scholen, later hoogleraar Romeins recht en rechtsgeschiedenis te Groningen, daarna te Utrecht
Prof. dr. L. Aronstein 1898 - 1913(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: hoogleraar mijnbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft
J.W. (Jan Willem) van Arp 1780 - ?(†) als Lid Functie: koopman(?) te Amsterdam
Displaying 21–40 of 48  1 2 3