logokhmwtekst300px

De KHMW-Naamlijst
is onderverdeeld in 4 groepen

de lijsten zijn alleen te zien wanneer u ingelogd bent

Historisch ledenbestand

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 21–40 of 2.248  1 2 3 4 112 113
Prof. dr. C. (Christiaan) Allardi 1805 - 1822(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar chemie, botanie, pathologie en praktische geneeskunde te Franeker
H. (Henri) van Alphen 1920 - 1966(†) als Directeur Functie: burgemeester van Zandvoort
Mr. H. (Hiëronymus) van Alphen 1784 - 1803(†) als Directeur Functie: procureur-generaal van de provincie Utrecht, daarna raad en pensionaris van Leiden en thesaurier-generaal van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden Vertrouweling van Prins Willem V. Dichter van poëzie voor kinderen en van geestelijke liederen
W.A. (Willem Arnold) Alting 1779 - 1800(†) als Directeur Functie: gouverneur-generaal van Nederlands-Indië te Batavia
Prof. dr. E.H. (Emile) Amagat 1897 - 1915(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: Frans fysicus, hoogleraar te Parijs, bekend van zijn onderzoek van gassen onder hoge druk
Prof. dr. A. (Abraham) des Amorie van der Hoeven 1851 - 1855(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar aan het Seminarium der Remonstranten te Amsterdam
Jhr. W. (Willem) van Andringa de Kempenaer 1943-2000(†) als Directeur Functie: directeur Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting B.V., bestuurslid van de Hollandsche Maatschappij van 1968 tot 1977
J.G. (Johan Gerard) van Angelbeek 1785 - 1799(†) als Directeur Functie: buitengewoon raad van Nederlands-Indië, gouverneur van Ceylon (Sri Lanka)
C.H. van Ankum 1855 - 1888(†) als Lid Vakgebied: Farmacie Richting: Bèta Functie: apotheker te Groningen Verrichte activiteiten:
  • lid van de jury voor de toekenning van de Huygens-medaille voor scheikunde in 1874
Mr. H. Appels 1760 - ?(†) als Directeur Functie: secretaris van de stad Haarlem
D.F.J. (François) Arago 1832 - 1853(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: Frans fysicus, astronoom, landmeetkundige en politicus, lid (en later ook secretaris) van de Académie des Sciences
Prof. dr. C.U. (Cornelis) Ariëns Kappers 1924 - 1946(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: buitengewoon hoogleraar in de vergelijkende anatomie van het centrale zenuwstelsel, directeur van het Centraal Instituut voor Hersenonderzoek Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1931
Prof. dr. G.A. (Gerard Anne) van Arkel 1968 − 1994(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar erfelijkheidsleer Universiteit Utrecht Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1977
Prof. dr. A.E. (Anton) van Arkel 1966 − 1976(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar anorganische chemie Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1954 en 1961
Prof. dr. J.C. Arnbak Functie: oud-voorzitter college Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, oud-hoogleraar tele-informatietechniek Technische Universiteit Delft Verrichte activiteiten:
  • Lid Financiële Commissie 2011, 2012, 2013
  • Winterlezing 2008: Telecommunicatie: van monopolies naar volledige marktwerking.
Prof. mr. H.J. (Henricus Johannes) Arntzenius 1772 - 1797(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar antiek burgerlijk recht en dichtkunst te Zutphen, tevens rector van de Latijnse scholen, later hoogleraar Romeins recht en rechtsgeschiedenis te Groningen, daarna te Utrecht
Mr. R.H. (Robert Hendrik) Arntzenius 1808 − 1823(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: fiscaal jurist te Haarlem; actief lid van de vereniging Democriet
Prof. dr. H. (Hermannus) Arntzenius 1815 - 1842(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar Romeins recht, hedendaags recht en Nederlands publiek recht te Utrecht
Prof. dr. L. Aronstein 1898 - 1913(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: hoogleraar mijnbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft
J.W. (Jan Willem) van Arp 1780 - ?(†) als Lid Functie: koopman(?) te Amsterdam
Displaying 21–40 of 2.248  1 2 3 4 112 113