De Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent worden jaarlijks toegekend ter bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in de technische en exacte vakken. In 2018 zijn de volgende prijzen beschikbaar:

AFSTUDEERPRIJZEN, ter bekroning van uitzonderlijke studieresultaten (masterscriptie of onderzoeksverslag) aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs:

KNVI Informatie Scriptieprijs voor Informatica en Informatiekunde (€ 5.000)
Tata Steel Prijs voor Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde (€ 5.000)
Pfizer Prijs voor Life Sciences (€ 5.000)
AkzoNobel Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie (€ 5.000)
Philips Afstudeerprijs voor Biomedische Technologie (€ 3.000)
Philips Afstudeerprijs Data Science in Health Care (€ 3.000)
East-West Seed Afstudeerprijs voor Plantenwetenschappen (€ 5.000)
ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde (€ 5.000)
Shell Afstudeerprijzen voor Natuurkunde (drie prijzen van € 5.000)
Lorentz Afstudeerprijs voor Theoretische Natuurkunde (€ 3.000)
De Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs voor Sterrenkunde (€ 3.000)

AANMOEDIGINGSPRIJZEN, voor de beste studieresultaten in het eerste studiejaar aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs, 60 prijzen van elk € 500, in de studierichtingen:

Wiskunde en technische wiskunde: 9 prijzen. Sponsor: ORTEC
Natuurkunde en technische natuurkunde
: 8 prijzen. Sponsor: Stichting Physica
Scheikunde
: 6 prijzen. Sponsor: Shell Global Solutions International
Informatica & technische informatica
: 9 prijzen. Sponsor: KNVI
Chemistry of Life, Chemistry of Materials en Chemical Conversion
: 3 prijzen. Sponsor: NWO ENW
Biomedische technologie
: 2 prijzen. Sponsor: Philips
Chemische technologie: 3 prijzen. Sponsor: Van Wijhe Verf
Werktuigbouwkunde en materiaalkunde
: 3 prijzen. Sponsor: Océ
Civiele en maritieme techniek
: 3 prijzen. Sponsor: Havenbedrijf Amsterdam
Lucht- en ruimtevaarttechniek
: 2 prijzen. Sponsor: Fokker Technologies
Farmacie of (bio)farmaceutische wetenschappen
: 4 prijzen. Sponsor: KNMP
Geneeskunde
: 8 prijzen. Sponsor: KNMG

Alle benodigde informatie om een student voor te dragen voor de editie 2018 incl. de nominatieformulieren worden in juni 2018 op deze plek gepubliceerd. U kunt vanaf dan studenten voordragen voor de prijzen.

De Zeeuw-Van Dishoeck Fonds

Het echtpaar Ewine van Dishoeck en Tim de Zeeuw hebben bij de Hollandsche Maatschappij sinds 2014 een fonds op naam dat op termijn zal aangroeien tot 150.000 euro. Daaruit wordt jaarlijks de Jong Talent De Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs voor Sterrenkunde gefinancierd. Het echtpaar heeft het fonds opgericht, omdat het al een tijdje naar een manier zocht om het vak sterrenkunde verder te stimuleren. Van Dishoeck: "Daaruit vloeide de gedachte voort dat we dan juist bij de basis moesten beginnen: studenten die al voor sterrenkunde kozen en die we zo steunen verder te gaan in het vak of elders in de maatschappij."

Prof. dr. E.W. (Ewine) van Dishoeck is hoogleraar moleculaire astrofysica aan de Universiteit Leiden. Ze doet momenteel onderzoek naar moleculen in de ruimte, waarbij ze zich richt op water en de waterkringloop in de ruimte. Ze doet ook onderzoek naar de fysica van de ijskoude, ijle gaswolken tussen de sterren die zich in de buurt van ons eigen zonnestelsel bevinden. Van Dishoeck won vele prijzen en onderscheidingen, waaronder de Spinozapremie, de belangrijkste wetenschappelijke prijs van Nederland. Ze deed onderzoek en doceerde aan Harvard University,Princeton University en het California Institute of Technology.

Prof. dr. P.T. (Tim) de Zeeuw is hoogleraar theoretische sterrenkunde aan de Universiteit Leiden en directeur-generaal van ESO, de Europese sterrenkundige organisatie. Eerder werkte hij onder meer aan het Institute for Advanced Study in Princeton en aan het California Institute of Technology in Pasadena. Zijn onderzoek richt zich op de structuur en dynamica van sterrenstelsels, inclusief de Melkweg. Zijn werk werd onder meer onderscheiden met de Descartes-Huygens Prijs (2001) en verschillende eredoctoraten. Grappig weetje is nog dat De Zeeuw en Van Dishoeck op dezelfde dag zijn gepromoveerd.

Lees het volledig interview met beide astronomen in het Jaarverslag van de Hollandsche Maatschappij over 2016 onder de knop KHMW/Publicaties.