De KHMW is op zoek naar hét maatschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt. Tot en met 30 september is het voor iedereen mogelijk om initiatieven aan te melden die kans maken op de Brouwer Vertrouwensprijs ter waarde van 100.000 euro.

Onderling vertrouwen is van fundamenteel belang om als samenleving goed te functioneren in de breedste zin van het woord. Toch is er sprake van ontwikkelingen die het maatschappelijk vertrouwen ondermijnen, zoals polarisatie in politiek en media, onzekerheid over de juistheid van informatie, toenemende kansenongelijkheid, de aanpak van de klimaatcrisis, handelsconflicten en onevenredige welvaartsverdeling en resulterende migratiestromen.

De Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen beoogt al sinds 1752 een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving. Met de Brouwer Vertrouwensprijs stimuleert de KHMW de verdere ontwikkeling van een bestaand project dat bewezen succesvol bijdraagt aan het versterken van het onderling vertrouwen in Nederland. De prijs beoogt de winnaar(s) in staat te stellen hun initiatief sneller en grootschaliger verder te kunnen brengen. Het prijswinnende initiatief moet wetenschappelijk onderbouwd kunnen worden.

Hebt u of kent u een initiatief dat het onderling vertrouwen versterkt? Dan nodigen wij u van harte uit om het aan te melden of de prijs onder de aandacht te brengen bij mogelijke kanshebbers. 

Initiatieven kunnen worden aangemeld via https://khmw.nl/vertrouwensprijs/. De nominaties worden beoordeeld door een jury onder voorzitterschap van Drs. M.L.L.E. (Marlies) Veldhuijzen van Zanten-Hyllner. De prijs wordt uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Hodshon Huis op 24 januari 2022.