De inschrijving voor de editie 2020 van de prijs is gesloten.

Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen maakt bekend dat met ingang van 2020 vanuit het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds een oeuvreprijs van 25.000 euro beschikbaar wordt gesteld. 

Deze Langerhuizen oeuvreprijs wordt jaarlijks uitgereikt als eerbetoon aan een wetenschapper die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de natuurwetenschappen.

Reglementair is de prijs uit het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon-Fonds ieder jaar voor een ander vakgebied bestemd. Het rooster luidt als volgt: 

  • 2020 Natuurkunde
  • 2021 Biologie, inclusief landbouwwetenschappen
  • 2022 Aard- en milieuwetenschappen
  • 2023 Sterrenkunde
  • 2024 Filosofie en geschiedenis der natuurwetenschappen
  • 2025 (Bio)medische, veterinaire, tandheelkundige en farmaceutische wetenschappen
  • 2026 Informatica en wiskunde
  • 2027 Scheikunde, waarna het schema zich herhaalt.

    Het bestuur behoudt zich het recht voor de volgorde te wijzigen, het bedrag van de oeuvreprijs aan te passen en nieuwe vakgebieden toe te voegen.

 

Langerhuizen Oeuvreprijs 2020 - Natuurkunde

In 2020 is de prijs bestemd voor een wetenschapper in de discipline natuurkunde. De termijn voor het doen van voordrachten is gesloten. Sluitingsdatum was 1 februari 2020. 

De prijs is toegekend aan Prof. dr. J.E. (Hans) Mooij, ter bekroning van zijn indrukwekkende staat van dienst als onbetwiste grondlegger in Nederland op het gebied van supergeleidende devices, quantum nanotechnologie en quantum computing, waarmee hij Delft met het Kavli instituut nationaal en internationaal op de kaart heeft gezet.
Vanwege de coronamaatregelen is de prijsuitreiking uitgesteld naar het najaar. 

 

Hebt u vragen, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl

 

 

 

Pieter Langerhuizen Lambertuszoon

Uit het legaat van Pieter Langerhuizen Lambertuszoon, overleden in 1918 en in leven directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, worden naar wens van de erflater jaarlijks een oeuvreprijs en een onderzoeksbate in de natuurwetenschappen toegekend. 

Wie was Pieter Langerhuizen Lambertuszoon? In het jaarverslag 2015 van de KHMW verscheen onderstaand artikel:

Jaarverslag 2015 - Pieter Langerhuizen Lambertuszoon