De KHMW zoekt bouwers aan vertrouwen.

Maak kans op de Brouwer Vertrouwensprijs van 100.000 euro.

De KHMW is op zoek naar hét maatschappelijke of wetenschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt. 

Onderling vertrouwen is van fundamenteel belang om als samenleving goed te functioneren in de breedste zin van het woord. Zo is vertrouwen in elkaar en in de overheid essentieel in onze reactie op de coronacrisis. Met de Brouwer Vertrouwensprijs stimuleert de KHMW de verdere ontwikkeling van een bestaand project dat bewezen succesvol bijdraagt aan het versterken van het onderling vertrouwen in onze maatschappij. Doel is opschaling om op deze manier nog meer mensen te bereiken. Het prijswinnende initiatief moet wetenschappelijk onderbouwd kunnen worden.

De inschrijving voor de Brouwer Vertrouwensprijs 2021 opent medio juni 2020, via khmw.nl/vertrouwensprijs. Aanmelden is mogelijk tot en met eind september 2020.

Juryleden zijn:
Drs. M.L.L.E. (Marlies) Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, juryvoorzitter, oud-ondervoorzitter KHMW
Prof. dr. D.D. (Douwe) Breimer, emeritus-hoogleraar farmacologie, oud-rector magnificus & voorzitter college van bestuur Universiteit Leiden
Prof. dr. P.A. (Pearl) Dykstra, hoogleraar empirische sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam
Drs. W.J. (Pim) baron van der Feltz, CEO Google Benelux
Prof. dr. I. (Ineke) Sluiter, president KNAW en hoogleraar Griekse taal- en letterkunde Universiteit Leiden
Prof. dr. A.A. (Adriaan) Voors, hoogleraar cardiologie Rijksuniversiteit Groningen, cardioloog UMC Groningen
Prof. dr. ir. M.P.C. (Margot) Weijnen, hoogleraar proces- en energietechnologie Technische Universiteit Delft
Prof. dr. R.B. (Rudy) Andeweg, secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen KHMW, emeritus-hoogleraar empirische politicologie Universiteit Leiden.

De jury kan bij de indieners om nadere informatie vragen over een voorgesteld initiatief.

De prijs wordt uitgereikt tijdens een bijeenkomst in het Hodshon Huis, zetel van de KHMW, Spaarne 17 in Haarlem, op 18 januari 2021.

Eerdere prijswinnaars zijn:

De Liberaal-Joodse Gemeente in Amsterdam voor het project Leer je buren kennen, gericht op beter begrip tussen verschillende groepen Nederlanders;

 

De Stichting Privacy by Design voor het ontwikkelen en beschikbaar stellen van de app IRMA (I Reveal My Attributes) om op een vertrouwde manier persoonsgegevens te kunnen tonen;

 

Het journalistenplatform DROG voor het ontwikkelen en beschikbaar stellen van de game Slecht Nieuws, om de weerbaarheid tegen opzettelijke desinformatie (‘fake news’) te vergroten.

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de KHMW via secretaris@khmw.nl