De Nederlandse Gasindustrie Prijzen zijn ingesteld in 2006 bij het Wereld Gas Congres, georganiseerd door de Nederlandse Gasunie, EnergieNed, GasTerra en KVGN.
De prijzen beogen jonge, veelbelovende studenten te stimuleren als professional werkzaam te worden in de gasindustrie en een masterscriptie te schrijven die opmerkelijk, bijzonder en innovatief is.
Inmiddels vinden deze tweejaarlijkse prijzen plaats onder auspiciën van de KVGN, de Nederlandse belangenvereniging voor de gassector.

KVGN stelde in 2018 drie prijzen ter beschikking voor studenten die een masterscriptie hebben geschreven op het terrein van de systeemintegratie en de rol van gasvormige moleculen daarbij.
- Een eerste prijs van € 6.000
- Een tweede prijs van € 4.000
- Een derde prijs van € 2.000

De prijzen 2018 zijn toegekend en uitgereikt, op 26 november 2018 tegelijk met de Jong Talent Prijzen. Voor een verslag klik hier. De editie 2020 van de prijzen wordt hier aangekondigd in juni 2020.