In 2006 heeft in Nederland het 23ste Wereld Gas Congres van de International Gas Union plaatsgevonden, georganiseerd door Nederlandse Gasunie, EnergieNed, GasTerra en KVGN, vertegenwoordigd in de Stichting WGC2006. Deze Stichting heeft ter gelegenheid van voornoemd evenement de Nederlandse Gas Industrie Prijs ingesteld, die in 2006 voor het eerst werd uitgereikt. Inmiddels vindt deze tweejaarlijkse prijs plaats onder auspiciën van de KVGN, de personenvereniging van directeuren en managers in de energiebranche: Info De prijs beoogt jonge, veelbelovende studenten te stimuleren als professional werkzaam te worden in de gasindustrie en een masterscriptie te schrijven die opmerkelijk, bijzonder en innovatief is.

Voor de Nederlandse Gas Industrie Prijs dient in de masterscriptie aandacht te worden besteed aan één of meer van de volgende thema’s:

  • Bevordering van de technologische ontwikkeling, de efficiency en de klantgerichtheid van de gasindustrie.
  • Promotie van gas als de energievorm die de transitie kan bevorderen naar een volledig duurzaam energiesysteem
  • Het verder uitdragen van de rol van een gasindustrie, die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Eén van de aspecten van deze verantwoordelijkheid is “security of supply”.
  • De toekomstige ontwikkeling van Transport- en Distributienetten.

KVGN stelt in 2018 drie prijzen voor masterscripties ter beschikking. Zij bestaan uit een oorkonde en een som geld te weten:

- Een eerste prijs van € 6.000
- Een tweede prijs van € 4.000
- Een derde prijs van € 2.000

Prijswinnaars dienen bereid te zijn een korte presentatie te geven tijdens een in 2018 te houden symposium van de KVGN (www.kvgn.nl). Voorts dienen de prijswinnaars gesteund door hun professor een publicatie te realiseren, eventueel in een landelijk of regionaal dagblad.

De aankondiging van de prijs gebeurt in het voorjaar van 2018.

De ondertekening van het reglement van de Nederlandse Gasindustrie Prijs vond plaats op 18 december 2007