DE INSCHRIJVING VOOR DE NEDERLANDSE GASINDUSTRIEPRIJZEN 2020 IS GESLOTEN. Deadline voor nominaties was 18 september 2020.

KVGN stelt in 2020 drie prijzen ter beschikking voor studenten die een masterscriptie hebben geschreven op het terrein van de systeemintegratie en de rol van gasvormige moleculen daarbij.
- Een eerste prijs van € 6.000
- Een tweede prijs van € 4.000
- Een derde prijs van € 2.000

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl

 

De Nederlandse Gasindustrie Prijzen zijn ingesteld in 2006 bij het Wereld Gas Congres, georganiseerd door de Nederlandse Gasunie, EnergieNed, GasTerra en KVGN. De prijzen beogen jonge, veelbelovende studenten te stimuleren als professional werkzaam te worden in de gasindustrie en een masterscriptie te schrijven die opmerkelijk, bijzonder en innovatief is. Inmiddels vinden deze tweejaarlijkse prijzen plaats onder auspiciën van de KVGN, de Nederlandse belangenvereniging voor de gassector.

Voor een verslag van de editie 2018 van de prijzen klik hier.