De inschrijving voor de editie 2020 van de prijs is gesloten.

De Kees Schouhamer Immink Prijs van € 10.000,- wordt met ingang van 2020 tweejaarlijks beschikbaar gesteld ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het terrein van de technische computerkunde en telecommunicatie in brede zin.

De Kees Schouhamer Immink Prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor een onderzoeker die in het jaar van toekenning niet langer dan vier jaar geleden is gepromoveerd aan een Nederlandse instelling van onderwijs en/of onderzoek.

De Kees Schouhamer Immink Prijs 2020 zou worden uitgereikt bij ICT.OPEN, Martiniplaza, Groningen, op 17 maart 2020. Deze bijeenkomst kon niet doorgaan vanwege de coronabeperkingen. De prijs is vervolgens uitgereikt op 11 september 2020, zie het bericht hierover in de headlines op deze website.

De prijs is toegekend aan Dr. ir. R.M. (Roland) van Rijswijk-Deij voor zijn proefschrift "Improving DNS Security: A Measurement-Based Approach" (Universiteit Twente) en zijn verdere publicaties.

Hebt u vragen, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl

 

 

De Prijs is mogelijk gemaakt door een schenking van Prof. dr. dr.h.c. ir. K.A. Schouhamer Immink. Kees Schouhamer Immink is em. hoogleraar informatie theorie aan de Universiteit Essen-Duisburg, president van Turing Machines BV Rotterdam en lid van de KHMW.