A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 1–20 of 67 1 2 3 4
Mr. N. (Nicolaas) Faas 1776 - 1795(†) als Directeur Functie: schepen en raad van de stad Amsterdam
Prof. dr. J.A. (Johannes Alle) Faber 1984 − 2007(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar economische en sociale geschiedenis Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Dirk Jacob Veegens Prijs 1985, 1986 en 1991
Dr. I.J. (Isebrandus Johannes) Faber van Riemsdijk 1777 - 1819(†) als Directeur Functie: raad in de vroedschap en schepen van de stad Haarlem
Mr. C.P.C. (Carel) Fabius 1957 − 1988(†) als Directeur Functie: lid hoofddirectie Mees & Hope N.V., 22 jaar bestuurslid (sinds 1966) van de Hollandsche Maatschappij waarvan 11 jaar als ondervoorzitter
Mr. F. (François) Fagel 1768 - 1773(†) als Directeur Functie: adjunct-griffier van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden; zijn vader, Hendrik Fagel, was griffier
Mr. J. (Jacob) baron Fagel 1814 - 1835(†) als Directeur Functie: kabinetssecretaris van de Erfprins, lid van de Vergadering van Notabelen, lid van de Raad van State
Mr. I.W. (Iman Willem) Falck 1774 - 1785(†) als Directeur Functie: raad van Nederlands-Indië, gouverneur van Ceylon
Mr. A.R. (Anton Reinhard) Falck 1814 - 1843(†) als Directeur Functie: algemeen secretaris van Staat, minister van Onderwijs, Nationale Nijverheid en Koloniën onder koning Willem I, minister van Staat, lid van de KNAW; was reeds in 1812 tot lid benoemd
Prof. dr. M. (Michael) Faraday 1850 - 1867(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: fysicus en chemicus, directeur van The Royal Institution te Londen, bekend van het Farady-effect en de kooi van Faraday, initiator van The Royal Institution Christmas Lectures
A.J.W. (Antoine) Farncombe Sanders 1892 - 1896(†) als Directeur Functie: inspecteur van het onderwijs, lid Tweede Kamer
Dr. J.A. (Johannes Arent) Fas 1806 - 1817(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: lector wiskunde, sterrenkunde en zeevaartkunde te Leiden
Prof. dr. M.M.G. (Martin) Fase 1989-2023(†) als Wetenschappelijk lid Vakgebied: Economie Richting: Alpha/Gamma Onderzoeksthema: Monetaire economie en econometrie. Geschiedenis economisch denken. Functie: onder-directeur De Nederlandsche Bank N.V., buitengewoon hoogleraar staathuishoudkunde, i.h.b. monetaire economie Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. A. (Antonio) Favaro 1893 - 1922(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: wiskundige en wetenschapshistoricus, uitgever van de Werken van Galilei (nieuwe editie), hoogleraar te Padua
Mr. G.C.B. van der Feen de Lille van Heiloo 1937 − 1967(†) als Directeur Functie: officier van Justitie te Utrecht
Prof. mr. R. (Robert) Feenstra 1973-2013(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar Romeins recht en zijn geschiedenis Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid jury J.C. Ruigrok Prijs 1984
Jhr. mr. A. (Antoine) Feith 1971 − 1982(†) als Directeur Functie: burgemeester van Voorburg
Mr. R. (Rhijnvis) Feith 1808 − 1824(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: schrijver van gedichten en gezangen, korte tijd burgemeester van Zwolle, aldaar begraven. Schreef o.a. 'Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen'. Won veel prijsvragen.
Jhr. mr. P.R. (Pieter Rutger) Feith 1951 − 1980(†) als Directeur Functie: hoofdvertegenwoordiger in Nederlands-Indië van de Bataafsche Petroleum Maatschappij N.V.
Mr. G.W. (Gus) baron van der Feltz 1974 - 2020(†) als Directeur Functie: bestuurslid der Maatschappij van 1994 tot 2007, ondervoorzitter der Maatschappij van 1998 tot 2007, erelid, kamerheer honorair van H.M. Koningin Beatrix, vice-voorzitter raad van bestuur Delta Lloyd Verzekeringsgroep N.V.
Prof. mr. F. (Ferdinand) baron van der Feltz 1956 − 1990(†) als Directeur Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: advocaat en dispacheur, bijzonder hoogleraar verzekeringsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, deken Nederlandse Orde van Advocaten
Displaying 1–20 of 67 1 2 3 4