A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 61–80 of 123  1 2 3 4 5 6 7
Prof. dr. G.H.R. (Ralph) von Koenigswald 1950 − 1982(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar stratigrafie en paleontologie Universiteit Utrecht Verrichte activiteiten:
 • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs !960
 • Lid jury Langerhuizen Bate 1955
Historisch Lid
B. (Bernard) van Koeverden 1758 - 1760(†) als Lid Vakgebied: Religiewetenschappen en Theologie Richting: Alpha/Gamma Functie: hervormd predikant te Haarlem Historisch Lid
Prof. dr. F. (Friedrich) Kohlrausch 1894 - 1910(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar natuurkunde aan vele Duitse universiteiten, tenslotte hoogleraar te Straatsburg Historisch Lid
Prof. dr. ir. W.T. (Warner) Koiter 1972 - 1997(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: hoogleraar sterkteleer Technische Universiteit Delft Verrichte activiteiten:
 • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1976
Historisch Lid
Prof. dr. P.J. (Petrus Johannes) Kok 1788 - ?(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: stadsdokter en hoogleraar natuur-, ontleed- en vroedkunde te Antwerprn Historisch Lid
Prof. dr. J.F. (Jurgen) Koksma 1959 − 1964(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar wiskunde Vrije Universiteit Amsterdam Verrichte activiteiten:
 • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs !963
Historisch Lid
Mr. B.J.K. Kolff 1934 - 1942(†) als Directeur Functie: directeur van de provinciale kantoren van de Rotterdamsche Bankvereeniging Historisch Lid
Prof. dr. W.J. (Willem) Kolff 1971 − 2009(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar heelkunde University of Utah, Salt Lake City, uitvinder van de kunstnier Verrichte activiteiten:
 • Haarlemse Voordracht 1976: Kunstmatige organen, vandaag en morgen
Historisch Lid
Prof. dr. A. (Albert) von Kölliker 1886 - 1905(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: Hoogleraar anatomie, fysiologie, zoölogie en histologie te Würzburg Historisch Lid
Prof. dr. J. (Jan) Konijnenburg 1815 − 1831(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: Remonstrants predikant en hoogleraar aan het Remonstrants Seminarie te Amsterdam Historisch Lid
Prof. dr. L-G. (Laurent-Guillaume) de Koninck 1855 - 1887(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Aardwetenschappen Richting: Bèta Functie: Belgisch paleontoloog en chemicus, hoogleraar te Luik Verrichte activiteiten:
 • lid van de commissie voor toekenning van de Boerhaave medaille voor geologie en mineralogie in 1872
Historisch Lid
J. (Jacobus) Koning 1818 − 1832(†) als Lid Functie: Boekhandelaar, schreef een verhandeling over de boekdrukkunst en verdedigde daarin dat Laurens Janszoon Coster de uitvinder was. De verhandeling is met goud bekroond door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Historisch Lid
B. (Bernardus) Koning 1817 - 1828(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: predikant te Akersloot, ook uitvinder, droeg bij aan de ontwikkeling van een gasmotor werkend op waterstofgas Historisch Lid
Prof. dr. V.J. (Victor) Koningsberger 1943 − 1966(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar botanie Universiteit Utrecht Verrichte activiteiten:
 • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs !959
 • Lid jury Langerhuizen Bate 1946 en 1953
Historisch Lid
Prof. dr. P. (Pim) Kooij 1997 − 2016(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar economische en sociale geschiedenis Rijksuniversiteit Groningen, hoogleraar agrarische geschiedenis Wageningen Universiteit Verrichte activiteiten:
 • Lid jury Jan Brouwer Scriptieprijzen 2015
 • Lid jury Veegens Prijs 2002, 2004, 2006, 2010, 2012, 2014, 2016
 • Lid jury Keetje Hodshon Prijs 1999, 2015
 • Lid jury Schuurman Schimmel-van Outeren Fonds 1997, 2000
Historisch Lid
Prof. dr. P.H. (Peter) Kooijmans `1986 - 2013(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar internationaal recht en Europees recht te Leiden, rechter Internationaal Gerechtshof Verrichte activiteiten:
 • Haarlemse Voordracht 1990: Mensenrechten - Panacee voor alle kwalen?
Historisch Lid
Mr. F.G. (Floris Gerrit) Kool 1966 − 2004(†) als Directeur Functie: lid raad van bestuur Delta Lloyd Verzekeringen N.V. Historisch Lid
Prof. dr. G-J. (Gerrit-Jan) Koomen 1998 - 2018(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar bio-organische chemie Universiteit van Amsterdam, overleden in 2019 Verrichte activiteiten:lid jury Jong Talent Prijzen 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009lid jury AkzoNobel Science Award 2006 Historisch Lid
Prof. dr. E.C. (Eduard Cornelis) Kooyman 1963 − 1980(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: buitengewoon hoogleraar organische scheikunde Universiteit Leiden, president-directeur Koninklijke Scholten-Honig N.V. Verrichte activiteiten:
 • Lid jury Akzo Prijs 1972
 • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs !970 en 1972
Historisch Lid
Prof. dr. J. (Jan) Kops 1800 - 1849(†) als Lid Vakgebied: Landbouw Richting: Bèta Functie: doopsgezind predikant, botanicus, hoogleraar landhuishoudkunde en kruidkunde te Utrecht, behoorde tot de eerste drie hoogleraren landhuishoudkunde (J.A. Bennet te Leiden, J.A. Uilkens te Groningen en J. Kops te Utrecht), secretaris van de Commissie tot het Onderzoek der Duinen Historisch Lid
Displaying 61–80 of 123  1 2 3 4 5 6 7