A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 81–100 of 109  1 2 3 4 5 6
Mr. J.A.G. baron de Vos van Steenwijk 1934 − 1972(†) als Directeur Functie: voorzitter van de Hoge Raad van Adel
C. (Carel) baron de Vos van Steenwijk 1806 - 1830(†) als Directeur Functie: raadspensionaris, staatsman ten tijde van de Bataafse Republiek, het Bataafse Gemenebest en het Koninkrijk Holland
Dr. J.E. (Jacob Evert) baron de Vos van Steenwijk 1938 − 1978(†) als Directeur Functie: oud-voorzitter, erelid van de Hollandsche Maatschappij, commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland
Mr. C. (Carel) baron de Vos van Steenwijk 1954 - 1999(†) als Directeur Functie: advocaat, directeur Europese Investeringsbank Brussel/Luxemburg, lid Raad van Bestuur Bank voor Handel en Scheepvaart
Prof. dr. J. (Jacob) Vosmaer 1814 - 1824(†) als Lid Vakgebied: Farmacie Richting: Bèta Functie: arts te Haarlem, hoogleraar farmacie te Harderwijk, later aan de Veeartsenijschool te Utrecht
A. (Arnaut) Vosmaer 1770 - 1799(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: directeur van het Kabinet van Prins Willem V
M.P. (Marie Paul) Voûte 1930 − 1956(†) als Directeur Functie: directeur van de N.V. Mirandolle, Voûte & Co
R. (Robert) Voûte 1806 - 1823(†) als Directeur Functie: handelaar, bankier, makelaar in koffie en thee, lid van de Staatsraad  onder Lodewijk Napoleon
Mr. J.W. (Johan Willem) van Vredenburch 1806 - 1849(†) als Directeur Functie: burgemeester van Rijswijk, lid van de Provinciale Staten van Zud-Holland
Mr. dr. C.G.W.F. (Carel) van Vredenburch 1924 - 1927(†) als Directeur Functie: diplomaat, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van H.M. de Koningin te Brussel
Dr. J. (Jeronimo) de Vries 1813 - 1853(†) als Lid Vakgebied: Kunstgeschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: hoge Amsterdamse ambtenaar, voorzitter van de Tweede Klasse van het Koninklijk Instituut (KNAW), kunstverzamelaar, kunsthandelaar
C. (Cornelis) de Vries 1791 - 1812(†) als Lid Vakgebied: Religiewetenschappen en Theologie Richting: Alpha/Gamma Functie: doopsgezind predikant te Utrecht, daarna te Haarlem
Prof. dr. H. (Hendrik) de Vries 1932 − 1954(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: hoogleraar wiskunde en mechanica Universiteit van Amsterdam, is later naar Israel vertrokken
Prof. dr. O. (Otto) de Vries 1939 - 1948(†) als Lid Vakgebied: Landbouw Richting: Bèta Functie: hoogleraar chemie aan de Medische Faculteit te Batavia, voorzitter van de Landbouworganisatie TNO en van de Landbouwnijverheidsorganisatie TNO Verrichte activiteiten:Lid jury Langerhuizen Bate 1947
J. de Vries 1776 - ?(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: chirurg en anatoom, lector te Leeuwarden
E.H. de Vries 1921 - 1933(†) als Directeur Functie: directeur van de Deli-Batavia-Maatschappij
Prof. dr. H. (Hugo) de Vries 1881 − 1935(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: Befaamd hoogleraar plantenfysiologie te Amsterdam. Bekend vanwege zijn erfelijkheidsleer en mutatietheorie. Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1903: Bevruchting en bastaardering
  • Lid Jury Langerhuizen Bate 1923
A. (Abraham) de Vries 1844 - 1862(†) als Lid Vakgebied: Godgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: doopsgezind predikant te Haarlem, lid Teylers Eerste Genootschap, lid KNAW (Koninklijk Instituut)
Prof. dr. S.G. (Scato Gocko) de Vries 1901 - 1937(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: Zoon van Matthias de Vries. Bibliothecaris van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Ook conservator van het Prentenkabinet.
Prof. dr. M. (Matthias) de Vries 1864 − 1892(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde,Taalkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: Hoogleraar Nederlandse Taal- en Letterkunde te Leiden.
Displaying 81–100 of 109  1 2 3 4 5 6