A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 61–80 of 135  1 2 3 4 5 6 7
Jhr. H.A.C. (Henk) van Riemsdijk 1961 − 2005(†) als Directeur Functie: bestuursvoorzitter Philips N.V. 1971 - 1977, daarna voorzitter Raad van Commissarissen, sportman
Jhr. A.W.G. (Adriaan) van Riemsdijk 1910 - 1930(†) als Directeur Functie: directeur-hoofdredacteur van de Oprechte Haarlemsche Courant, kamerheer i.b.d. van H.M. de Koningin
Prof. dr. P. (Piet) Rietveld 1998 − 2013(†) als Lid Vakgebied: Economie Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar vervoerseconomie Vrije Universiteit Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Van der Knaap Prijs 2013
Dr. W.N. (Willem Nicolaas) du Rieu 1887 − 1896(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: Bibliothecaris van de Leidse Universiteitsbibliotheek.
Prof. dr. J.A. (Hans) Righart 1990 − 2001(†) als Lid Vakgebied: Geschiedenis Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar geschiedenis na de middeleeuwen i.h.b. de interne politieke verhoudingen Universiteit Utrecht Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Dirk Jacob Veegens Prijs 1996
  • Lid jury Keetje Hodshon Prijs 1995
Prof. dr. P.L. (Petrus Leonardus) Rijke 1851 − 1899(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: Hoogleraar natuurkunde te Leiden, Staatsraad in buitengewone dienst, promotor van de Nobelprijswinnaars H.A. Lorentz en D.J. van der Waals
Prof. dr. G.A. (Gerard) van Rijnberk 1916 − 1953(†) als Lid Functie: hoogleraar fysiologie Universiteit van Amsterdam
Dr. J.C. (Jacob Cornelis) van Rijneveld 1839 - 1851(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: majoor van de Artillerie te Breda, docent aan de KMA
Prof. dr. Th. G. (Theo) van Rijssel 1971 - 1994(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar algemene ziektekunde, ziektekundige ontleedkunde en gerechtelijke ontleedkunde (pathologische anatomie) Universiteit Leiden Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Akzo Prijs 1980
G.J. (Govert Jan) van Rijswijk 1793 - 1838(†) als Lid Vakgebied: Religiewetenschappen en Theologie Richting: Alpha/Gamma Functie: doopsgezind predikant achtereenvolgens te Hengelo, Monnikendam, Joure en Den Hoorn (Texel). De laatste jaren van zijn leven bracht hij door te Amsterdam, waar hij was begonnen als letterzetter.
Dr. ir. J.A. (Johan) Ringers 1933 − 1965(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: directeur-generaal Rijkswaterstaat, minister van Openbare Werken Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1937: De vroeger door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen uitgeschreven prijsvragen op het gebied van den Waterstaat, in de loop der tijden beantwoord
Drs. A.H.J. (Ton) Risseeuw 1992 − 2015(†) als Directeur Functie: oud-president directeur Getronics NV
Dr. F.J. (Fridolin Jacob) Ritter 1979 − 2007(†) als Lid Functie: principal scientist biologische chemie TNO Verrichte activiteiten:
  • Lid jury CIVI Prijzen 1998 en 1999
  • Lid jury Akzo Prijs 1998
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1983 en 1990
Prof. dr. K. (Karl) Ritter von Goebel 1916 - 1932(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar botanie aan de Universiteit van München
Prof. dr. J. (Jan) Ritzema Bos 1899 - 1928(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar fytopathologie Wageningen Universiteit Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1921
Prof. dr. A.A. (Auguste) de la Rive 1856 - 1873(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: Zwitsers fysicus, hoogleraar aan de Universiteit van Genève
Prof. dr. Ph. (Philippe) Roberts-Jones 1985 - 2016(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Kunst- en Cultuurwetenschappen Richting: Alpha/Gamma Functie: secrétaire perpétuel Académie Royale de Belgique, hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Université Libre de Bruxelles
Sir R. (Robert) Robinson 1947 − 1975(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar organische chemie in Engeland en Australië, winnaar Nobelprijs voor chemie in 1947
J.J. (Jan Jacob) Rochussen 1841 − 1871(†) als Directeur Functie: Minister, zowel onder koning Willem II als koning Willem III. Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië.
Jhr. mr. dr. W.F. (Willem Frederik) Röell 1917 - 1942(†) als Directeur Functie: kamerheer i.b.d. van H.M. de Koningin
Displaying 61–80 of 135  1 2 3 4 5 6 7