A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 61–80 of 120  1 2 3 4 5 6
Prof. dr. G. Ch. (Georg Christoph) Lichtenberg 1798 - 1799(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar natuurkunde te Göttingen Historisch Lid
Prof. dr. M.H.C. (Hinrich) Lichtenstein 1812 - 1857(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar zoölogie en directeur van het Zoölogisch Museum te Berlijn Historisch Lid
Prof. T.G. (Theodoor Gerard) van Lidt de Jeude 1817 - 1863(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar te Harderwijk, na de opheffing buitengewoon (later gewoon) hoogleraar zoölogie te Utrecht, tijdelijk ook directeur van de Veeartsenijschool te Utrecht Historisch Lid
Jhr. ir. O.C.A. (Otto) van Lidth de Jeude 1927 − 1952(†) als Directeur Functie: minister van Waterstaat Historisch Lid
Prof. dr. J. (Justus) von Liebig 1865 - 1873(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: Duits chemicus, uitvinder van de kunstmest, hoogleraar aan de Universiteit van München Historisch Lid
Mr. J. (Jan) van Lier 1772 - ?(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: ontvanger-generaal van de belastingen in het landschap Drenthe te Assen, ontslagen wegens fraude Historisch Lid
Prof. dr. R. (Ruurd) van Lieshout 1973 - 2012(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: directeur IKO 1963 - 1970, directeur ZWO 1970 - 1986, hoogleraar kernfysica Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Winterlezing 1996: Het hoger onderwijs op weg naar de 21ste eeuw
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1981
Historisch Lid
J. (Jacob) van Lill 1760 - ?(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: stadsheelmeester van Rotterdam Historisch Lid
Mr. W.J.H. (Pim) graaf van Limburg Stirum 1973 - 2013(†) als Directeur Functie: voorzitter Vereniging Nederlandse Groothandel Historisch Lid
J.P. (Johan Paul) graaf van Limburg Stirum 1928 − 1948(†) als Directeur Functie: Diplomaat en gouverneur-generaal van Nederlands-Indië Historisch Lid
Prof. dr. G.A. (Gerrit Arie) Lindeboom 1966 − 1986(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar algemene ziektekunde, klinische propedeuse, inwendige geneeskunde en encyclopedie der medische wetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Akzo Prijs 1970
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs !967
Historisch Lid
Dr. T. (Teunis) van der Linden 1945 − 1965(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: algemeen secretaris van de Nederlandse Chemische Vereniging Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Langerhuizen Bate 1947 en 1954
Historisch Lid
Prof. dr. J. (John) Lindley 1833 - 1865(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar botanie aan de Universiteit van Londen Historisch Lid
Prof. dr. B. (Bert) van Linge 1975 - 2011(†) als Lid Vakgebied: Medische Wetenschappen Richting: Bèta Functie: hoogleraar orthopedie Erasmus Medisch Centrum Verrichte activiteiten:
  • Lid jury AkzoNobel Science Award 1998
Historisch Lid
Prof. dr. J.H.F. (Johann Heinrich Friedrich) Link 1817 - 1851(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: hoogleraar botanie te Berlijn Historisch Lid
Prof. dr. J.H. (Jacques) van Lint 1992 − 2004(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: Hoogleraar wiskunde Technische Universiteit Eindhoven, Rector Magnificus van 1989 tot 1991 Historisch Lid
Mr. H.P. (Henri Pieter) Linthorst Homan 1945 − 1989(†) als Directeur Functie: commissaris der Koningin in de provincie Friesland Historisch Lid
A. (Antoine) Lipkens 1830 − 1847(†) als Lid Vakgebied: Techniek Richting: Bèta Functie: Ingenieur en uitvinder, grondlegger van de TU Delft Historisch Lid
Prof. dr. R. (Rehuel) Lobatto 1850 − 1866(†) als Lid Vakgebied: Wiskunde Richting: Bèta Functie: Hoogleraar wiskunde te Delft, actief lid van het Wiskundig Genootschap `Een onvermoeide arbeid komt alles te boven'. Historisch Lid
Mr. T.A.M.A. (Tjaard) van Löben Sels 1926 − 1951(†) als Directeur Functie: advocaat Historisch Lid
Displaying 61–80 of 120  1 2 3 4 5 6