A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | bevat | terug
Displaying 81–97 of 97  1 2 3 4 5
O.M. baron Groeninx van Zoelen 1946 − 1972(†) als Directeur Functie: directeur van Broekman's Commissie Bank voor Incourante Fondsen N.V.
Jhr. mr. O.P. (Otto Paulus) Groeninx van Zoelen van Ridderkerk 1818 - 1848(†) als Directeur Functie: Rotterdams bestuurder, lid van de Vergadering van Notabelen in 1814, lid van de Tweede Kamer
Prof. dr. B.A. (Bernard) van Groningen 1950 − 1987(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde,Taalkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar Griekse taal- en letterkunde en Griekse oudheden Universiteit Leiden, voorzitter KNAW Verrichte activiteiten:
  • Haarlemse Voordracht 1956: Apollo
Mr. L.T. (Laurentius Theodorus) Gronovius 1762 - 1777(†) als Lid Vakgebied: Biologie Richting: Bèta Functie: raad en schepen van de stad Leiden, botanicus
Prof. dr. S.R. (Sybren) de Groot 1972-1994(†) als Lid Vakgebied: Fysica Richting: Bèta Functie: hoogleraar theoretische natuurkunde Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Koninklijke/Shell Prijs 1974
Mr. J. (Jan) de Groot 1758 - ?(†) als Lid Vakgebied: Rechtsgeleerdheid Richting: Alpha/Gamma Functie: advocaat te Den Haag
Prof. dr. A.W. (Albert) de Groot 1947 − 1963(†) als Lid Vakgebied: Taalkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar in de vergelijkende en algemene taalwetenschap Universiteit Utrecht
Mr. N.C. (Nico) de Groot van Embden 1977-2012(†) als Directeur Functie: lid directie drukkerij Enschede en Zonen, voorzitter Kamer van Koophandel Haarlem e.o.
Prof. dr. E.K. (Eddy) Grootes 1985 - 2020(†) als Lid Vakgebied: Letterkunde Richting: Alpha/Gamma Functie: hoogleraar historische Nederlandse letterkunde Universiteit van Amsterdam Verrichte activiteiten:
  • Lid jury Keetje Hodshon Prijs 1998
  • Lid jury Veegens Prijs 1987
Mr. C.H. (Cornelis) Guépin 1922 - 1935(†) als Directeur Functie: voorzitter Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel
Mr. A.J. (Anthony) Guépin 1951 - 1964(†) als Directeur Functie: lid van het presidium van de raad van bestuur van N.V. Philips Gloeilampenfabrieken
J. (Jacobus) Gunner 1781 - ?(†) als Lid Vakgebied: Geneeskunde Richting: Bèta Functie: arts, oppergeneesheer van Drenthe, woonachtig te Groningen
Prof. dr. J.W. (Jan Willem) Gunning 1879 - 1900(†) als Lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar scheikunde en toxicologie aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam
J.R. Gunning 1958 − 1973(†) als Directeur Functie: directeur Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting N.V.
Henri Daniël Guyot 1793 − 1828(†) als Lid Richting: Alpha/Gamma Functie: Predikant van de Waalse Gemeente te Groningen; richtte het eerste instituut voor dovenonderwijs  in Nederland op
Prof. dr. L-B. (Louis-Bernard) Guyton, baron de Morveau 1788 - 1816(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Chemie Richting: Bèta Functie: hoogleraar chemie te Dijon, later te Parijs
J.A.H. (Hugo) Gyldén 1884 - 1896(†) als Buitenlands lid Vakgebied: Astronomie Richting: Bèta Functie: astronoom van de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen, directeur van de sterrenwacht van Stockholm
Displaying 81–97 of 97  1 2 3 4 5