Datum: 12 oktober 2021, aanvang livestream 16.30 uur.

 

Programma:

 • 16.30 uur Aanvang seminar.
  Opening en welkom door Louise Gunning-Schepers, voorzitter van de KHMW.
  Moderator Michiel Sweers, Directeur Innovatie & Kennis ministerie van Economische Zaken, introduceert onderwerp en sprekers.
  Inleiding Alex Brenninkmeijer (15 minuten, waarna 5 min Q&A).
  Inleiding Bas Jacobs (15 minuten, waarna 5 min Q&A).
  Paneldiscussie met politici, de sprekers en de zaal.
 • 18.00 uur Afsluiting.

 

Toelichting

Een te groot aantal huishoudens is nu op één of meerdere toeslagen aangewezen. De Belastingdienst kan het toeslagensysteem nauwelijks meer goed uitvoeren. Er zijn inmiddels vele kleine wijzigingen voorgesteld, maar een fundamenteel herontwerp van het Toeslagensysteem lijkt nodig. Daarbij kan het Toeslagenstelsel niet los worden gezien van het Belastingstelsel.
In dit Dreesseminar zal Alex Brenninkmeijer, lid Europese Rekenkamer, faculteitshoogleraar Institutionele Aspecten van de Rechtsstaat Universiteit Utrecht, een beschouwing geven over aan welke voorwaarden zal moeten zijn voldaan om de relatie tussen overheid en burger te herstellen. Bas Jacobs, hoogleraar Public Economics Erasmus School of Economics, spreekt over de mogelijkheden om de huidige inkomensverhoudingen min of meer in tact te houden via de inzet van slimmere instrumenten, hetgeen het stelsel voor fiscale inkomenspolitiek ook eenvoudiger maakt. Vervolgens zullen politici met de sprekers in gesprek gaan over het Toeslagensysteem en welke lessen we kunnen leren uit vijftien jaar toeslagen.