Op 14 juni 2024 vond er in het Hodshonhuis weer een feestelijke prijsuitreiking plaats. Op deze pagina kunt u nog even nagenieten met de foto's, de videoregistratie, juryrapporten en interviews met de drie laureaten.  

De Johannes Cornelis Ruigrok Prijs, de Keetje Hodshon Prijs en de Martinus van Marum Prijs zijn ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting. Voor deze prijzen geldt dat het vakgebied waarop de prijs toegekend wordt, rouleert. Er wordt daarom niet alleen gekeken naar proefschriften van het afgelopen jaar, maar naar de oogst van vier of vijf jaar. Het is dus een extra knappe prestatie om als winnaar van een bepaald vakgebied gekozen te worden! Aan alle drie de prijzen is een geldbedrag verbonden van 12.500 euro. 

Johannes Cornelis Ruigrok Prijs
De Johannes Cornelis Ruigrok Prijs is een aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vier jaar zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de maatschappijwetenschappen. Dit jaar stonden de rechtswetenschappen centraal. Er waren 23 voordrachten. De prijs ging naar dr. Mara Păun voor haar proefschrift Law and Technology through the Lens of Autopoiesis: An analytical framework for dealing with regulatory disconnection illustrated through the case of the GDPR, waarop ze op 25 september 2023 aan Tilburg University is gepromoveerd.
De jury, bestaande uit prof. dr. Deirdre Curtin (European University Institute Florence), prof. mr. Arend Soeteman (Universiteit van Amsterdam), prof. dr. Alain Wijffels (Universiteit Leiden) en prof. dr. mr. Maartje van der Woude (Universiteit Leiden), prijst de actuele thematiek van Păuns proefschrift en haar originele en heldere aanpak. "Păun gebruikt deze terminologie [van de systeemtheorie] als belangrijkste bouwsteen voor de ontwikkeling van een algemene theorie over juridische ontwikkeling in wisselwerking met technologische ontwikkelingen, daarbij gereedschap aanreikend aan verschillende juridische en maatschappelijke partijen. Voor promotieonderzoek een zeer ambitieus project, dat erg goed is uitgevoerd", aldus het juryrapport.

Lees hier het juryrapport van de Johannes Cornelis Ruigrok Prijs 2024.
Lees hier een interview met Mara Păun, laureaat.

Mara Păun met een van haar promotoren, prof. dr. Corien Prins.

Winston Brandon van de J.C. Ruigrok Stichting overhandigt Mara de cheque.


Keetje Hodshon Prijs
De Keetje Hodshon Prijs is een aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vier jaar zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de geesteswetenschappen. Dit jaar stond de wijsbegeerte en/of godgeleerdheid centraal. Er waren 14 voordrachten. Winnaar werd dr. Yara Al Salman voor haar proefschrift Sharing in Common: A Republican Defence of Group Ownership, waarop ze in juni 2022 aan de Universiteit Utrecht is gepromoveerd. 
De jury, bestaande uit prof. dr. Frank Hindriks (Rijksuniversiteit Groningen), prof. dr. Kees van der Kooi (Erasmus Universiteit Rotterdam) en prof. dr. Han van Ruler (Erasmus Universiteit Rotterdam), prijst Al Salmans indrukwekkende theoretische bijdrage. "Met haar proefschrift levert zij een belangrijke bijdrage aan de discussie over hoe een samenleving moet worden vormgegeven", aldus het juryrapport. "Al Salman laat zien dat er in de soms gepolariseerde discussie een alternatief over het hoofd wordt gezien: samen verantwoordelijkheid nemen door middel van groepseigendom."

Lees hier het juryrapport van de Keetje Hodshon Prijs 2024.
Lees hier een interview met Yara Al Salman, laureaat.

Yara Al Salman krijgt felicitaties van Winston Brandon van de J.C. Ruigrok Stichting.

Yara neemt de luisteraars mee in haar politiek-filosofische verkenning van het fenomeen groepseigendom.


Martinus van Marum Prijs
De Martinus van Marum Prijs is een aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de natuurwetenschappen en techniek. Dit jaar stonden de chemie en de chemische technologie centraal. Er waren tien voordrachten. De jury heeft ervoor gekozen om de Martinus van Marum Prijs 2024 toe te kennen aan Charlotte Vogt voor haar bijzondere prestaties en baanbrekende bijdragen op het gebied van katalyse binnen de circulaire en duurzame scheikunde. Vogt houdt zich volgens het juryrapport bezig met de "grote uitdagingen van onze tijd". "Je toewijding en doorzettingsvermogen inspireren ons allen", aldus de jury. "En ze vormen een aansporing voor toekomstige generaties jonge scheikundigen om hun eigen unieke stem en stijl te omarmen en middels originele en creatieve scheikunde een bijdrage te leveren aan het overwinnen van onze meest urgente maatschappelijke uitdagingen."

Lees hier het juryrapport van de Martinus van Marum Prijs 2024.
Lees hier een interview met Charlotte Vogt, laureaat.

Charlotte Vogt luistert naar het voorlezen van de laudatio.

Charlotte vertelt over haar werk met katalysatoren.

[Video livestream volgt.]

 

Foto's: Anja Robertus