Fondsen

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen beheert de volgende Fondsen op Naam: het Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Fonds, het Fonds Van der Knaap, het Dr. W.J.E. Voet Fonds, het De Zeeuw-Van Dishoeck Fonds. Daarnaast beheert de KHMW het Jan Brouwer Fonds en de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting, beide zelfstandige stichtingen. De laatste twee worden hieronder toegelicht.

Ir. L.E.J. Brouwer

STICHTING JAN BROUWER FONDS

Het Jan Brouwer Fonds, genoemd naar Ir. L.E.J. Brouwer, oud-presidentdirecteur van N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, wil een stimulans geven aan multidisciplinair maatschappij-georiënteerd onderzoek, dat inzicht geeft in concrete maatschappelijke problemen en in potentie moet bijdragen aan de oplossing daarvan.

Conferenties

Ter uitvoering hiervan organiseert het Jan Brouwer Fonds periodieke conferenties over maatschappelijk relevante problemen. Voor deze Jan Brouwer Conferenties worden zowel wetenschappers als bestuurders en politici uitgenodigd. De tijdens de conferenties gepresenteerde voordrachten worden gepubliceerd. De publicaties zijn op deze website in te zien als pdf onder de knop KHMW/publicaties.

Jan Brouwer Scriptieprijzen

Met ingang van 2015 worden vanuit het Jan Brouwer Fonds scriptieprijzen in de geestes- en maatschappijwetenschappen gefinancierd. Het betreft zeven jaarlijkse prijzen voor masterstudenten in de disciplines Filosofie en theologie, Taal- en literatuurwetenschappen, Geschiedenis, Rechtswetenschappen, Economische wetenschappen, Maatschappijwetenschappen (in engere zin) en Menswetenschappen. Meer informatie over deze prijzen vindt u onder knop Prijzen/prijzen op deze website.

Nationale DenkTank

Naast bovengenoemde bijzondere leerstoel, prijzen, conferenties en publicaties ondersteunt het Jan Brouwer Fonds sinds 2007 het alumninetwerk van de Nationale DenkTank financieel in haar activiteiten, die nauw aansluiten bij zijn doelstelling en die van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Jan Brouwer leerstoel

Ter bevordering van het bereiken van zijn doel financierde het Jan Brouwer Fondsvan 2012-2016 tevens een bijzondere leerstoel Voorkoming, gevolgen en aanpak kindermishandeling aan de Vrije Universiteit. Deze leerstoel werd bezet door Prof. dr. L.R.A. (Lenneke) Alink.

Financiële verantwoording

Een korte financiële verantwoording vindt u meteen hieronder. Het gehele financiële verslag is in te zien via het secretariaat van de KHMW.

Financieel overzicht JBF 2016

Bestuur en contactgegevens

Correspondentie- en bezoekadres:
Stichting Jan Brouwer Fonds, Spaarne 17, 2011 CD Haarlem
Tel: 023 5321773, E-mail: secretaris@khmw.nl
Bestuur:
Drs. M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, voorzitter
Mr. R.J. graaf Schimmelpenninck, penningmeester
Prof. mr. A. Soeteman, secretaris
Prof. dr. L.J. Gunning-Schepers
Prof. dr. A.P. IJzerman
Jkvr. mr. P. van Lennep
Jhr. drs. R.M.M. van Rijckevorsel
Dr. ir. H.L. Tepper
Wetenschappelijke Raad:
Prof. dr. F.A.G. den Butter
Prof. dr. P.A. Dykstra
Prof. dr. G.J. van den Brink
Prof. dr. P. Schnabel
Adviesraad:
De heer R.H.M. Brouwer
Drs. K.S.M. Jurgens
Dr. A.A. Voors
De leden van het bestuur, de wetenschappelijke raad en adviesraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de Stichting. 
Bankrelatie: IBAN: NL04FVLB0225124238
Kamer van Koophandel: 41216868
RSIN/fiscaal nummer: 806879208

dr. Saal van Zwanenberg

DR. SAAL VAN ZWANENBERG STICHTING

In de loop van 2014 is de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting bestuurlijk ondergebracht bij de KHMW.  Deze stichting, opgericht in 1964, heeft door de jaren heen het wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen gestimuleerd door middel van het uitloven van prijzen en het verlenen van stipendia aan wetenschappers en studenten. De stichting is vernoemd naar één van de grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven, de oprichter van Organon en de voorvader van het latere AKZO, Salomon van Zwanenberg.

In het jaarverslag 2014 van de KHMW verscheen onderstaand artikel over de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting en het leven van Salomon van Zwanenberg.

Jaarverslag KHMW 2014 De Dr. Saal van Zwanenberg Stichting

Dr. Saal van Zwanenberg Prijs

De Dr. Saal van Zwanenberg Prijs wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt als oeuvreprijs voor een onderzoeker op het gebied van de farmacotherapie. De prijs bedraagt 25.000 Euro en wordt al vanaf 1964 uitgereikt. De eerstkomende prijsuitreiking - na de overgang naar de KHMW - vindt plaats in 2015.

Lees meer over deze prijs en hoe u een voordracht kunt indienen onder de knop 'Prijzen'.

Dr. Saal van Zwanenberg Scriptieprijzen

Jaarlijks worden er vanuit de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting scriptieprijzen voor masterstudenten beschikbaar gesteld, op het terrein van de farmaceutische en/of medische wetenschappen, in 2016 voor de eerste keer.

Ook over deze prijzen vindt u meer informatie onder de knop 'Prijzen'.

Financiële verantwoording

Een korte financiële verantwoording vindt u meteen hieronder. Het gehele financiële verslag is in te zien via het secretariaat van de KHMW.

Financieel overzicht SvZ 2016

Bestuur en contactgegevens

Correspondentie- en bezoekadres:
Dr. Saal van Zwanenberg Stichting, Spaarne 17, 2011 CD Haarlem
Tel: 023 5321773, E-mail: secretaris@khmw.nl
Bestuur:
Drs. M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, voorzitter
Prof. mr. A. Soeteman, secretaris
Mr. R.J. graaf Schimmelpenninck, penningmeester
Dr. W. de Laat
Prof. dr. W.J. Schudel
De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de Stichting.
Bankrelatie: IBAN: NL49ABNA0561115966, BIC: ABNANL2A
Kamer van Koophandel: 41080910