"Een uitmuntende wetenschapper" noemt de jury Prof. dr. Adam Cohen, die op vrijdag 12 november de Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs in het Haarlemse Hodson huis ontving. De Onderzoeksprijzen gingen naar masterstudenten Kelvin Groot (Universiteit Leiden, eerste prijs), Jonne Terstappen (Universiteit Utrecht, tweede prijs) en Julia Alberts (Rijksuniversiteit Groningen, derde prijs). 

Jurylid Prof. dr. Bert Leufkens reikt de Ereprijs uit aan Prof. dr. Adam Cohen

Internationaal hoog aangeschreven wetenschapper
Prof. dr. Adam Cohen is volgens juryleden Prof. dr. Marianne Joëls, Prof. dr. Bert Leufkens, en Prof. dr. Angela Maas meer dan een wetenschapper. De jury vindt zijn prestatie uniek, omdat Cohen volgens hen “in staat is geweest om langs de lijnen van slimme combinaties van private en publieke inbreng een onafhankelijk, een internationaal hoog aangeschreven instituut op te bouwen, het Centre for Human Drug Research (CHDR) in Leiden”.

Juryrapport Dr. Saal van Zwanenberg Ereprijs 2021

Onderzoeksprijzen

NKI bekroont stage met 10
Eerste prijswinnaar Kelvin Groot kreeg een 10 voor zijn stage bij het Nederlands Kanker Instituut (NKI). Prof. dr. René Bernards, die zijn stage beoordeelde, gaf dit hoge cijfer voor het eerst in veertig jaar. Kelvin heeft bijgedragen aan het begrijpen van de factoren die leiden tot resistentie tegen indisulam, een bestaand medicijn tegen kanker. Volgens de jury is Kelvin een zeer waardige winnaar: “zijn wetenschappelijke nauwgezetheid, harde werk en enorme motivatie waren uitzonderlijk”.

Tweede prijs
Tweede prijswinnaar Jonne Terstappen heeft meegewerkt aan een onderzoeksprogramma dat antistoffen poogt te ontwikkelen tegen het Respiratory syncytial virus (RSV), die betaalbaar, kindvriendelijk en effectief zijn, via een lokale toediening. Het viel de jury op dat Jonne zelfreflectie en een positieve houding blijft houden ondanks Covid tegenslag.

Derde prijs
De derde prijswinnaar, Julia Alberts, heeft onderzoek verricht naar nieuwe concepten om cardiovasculaire aandoeningen te behandelen. “Julia beschikt over een goede wetenschappelijke basishouding, die gekenmerkt wordt door een positief kritische benadering van haar resultaten” vindt de jury.

Juryrapport Dr. Saal van Zwanenberg Onderzoeksprijzen 2021

V.l.n.r. Prof. dr. Adam Cohen, Kelvin Groot BSc, Jonne Terstappen BSc en Julia Alberts BSc

 

Geneesmiddelen en verwante processen staan centraal
De KHMW en de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting reiken de Ereprijs ter waarde van € 25.000 eenmaal in de twee jaar uit. De prijs is een eerbetoon aan een wetenschapper die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van onderzoek dat (in)direct heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of de processen die daar rondom plaatsvinden. Meer info

De Dr. Saal van Zwanenberg Stichting stelt jaarlijks ook drie Onderzoeksprijzen voor masterstudenten beschikbaar, op het terrein van de farmaceutische en/of medische wetenschappen waarbij het geneesmiddel centraal staat. Deze drie prijzen hebben een waarde van resp. € 3.000, € 2.000 en € 1.000. Meer info