In drie sessies worden 22 afstudeerprijzen, 57 aanmoedigingsprijzen, 3 onderzoeksprijzen en de ET Outreach Award uitgereikt, in technische, exacte en medische disciplines, mogelijk gemaakt door KNVI, KIVI, Tata Steel, Pfizer, AkzoNobel, East-West Seed, ASML, Shell, Lorentzfonds, De Zeeuw-Van Dishoeck Fonds, Enza Zaden, ORTEC, Stichting Physica, Koninklijke van Wijhe Verf, Canon, KNMP, KVGN, Dr. Saal van Zwanenberg Stichting en KHMW.

LIVESTREAM: De online prijsuitreikingen zijn op 30 november op deze pagina live te volgen.

Het programma is:

 

Sessie 1 (14.00-15.00 uur)

Moderator Louise Gunning-Schepers, voorzitter Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

Welkom door Louise Gunning-Schepers.

Introfilm KHMW

Pfizer Prijzen voor Lifes Sciences (1e prijs 3.000 euro, 2e prijs 2.000 euro, 3e prijs 1.000 euro)
Laudatio door Marc Kaptein, medisch directeur Pfizer, voor prijswinnaars Lieke Michielsen TU Delft (3e prijs), Adina Sauciuc Rijksuniversiteit Groningen (2e prijs) en Louis Boylan Universiteit Maastricht (1e prijs). 

Dr. Saal van Zwanenberg Onderzoeksprijzen (1e prijs 3.000 euro, 2e prijs 2.000 euro, 3e prijs 1.000 euro) 
Inleiding door Willem Schudel, achterkleinzoon van Salomon van Zwanenberg.
Laudatio door jurylid Harry Struijker-Boudier, em. hoogleraar farmacologie Universiteit Maastricht en vml. wetenschappelijk directeur CARIM, voor prijswinnaars Rik Verheijden Universiteit Utrecht (3e prijs), Kumchok Mgimpatsang Rijksuniversiteit Groningen (2e prijs) en Charlie Nederpelt Universiteit Leiden (1e prijs).

KNMP Aanmoedigingsprijzen Farmacie of (bio)farmaceutische wetenschappen (4 prijzen van elk 500 euro)
Laudatio door Nicole Hunfeld, vicevoorzitter en penningmeester bestuur Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie.
Laureaten: Samira Lier Rijksuniversiteit Groningen, Annick Nouwens Universiteit Utrecht, Karen Swart Vrije Universiteit en Julia Vliek Universiteit Leiden.

Philips Afstudeerprijs Technology for Healthcare Solutions (3.000 euro)
Laudatio door Michel van Bruggen, Department Head In-Body Systems Philips Research, voor prijswinnaar Rick Waasdorp TU Delft.

Philips Afstudeerprijs Data Science and Artificial Intelligence in Healthcare (3.000 euro)
Laudatio door Milan Petkovic, Department Head Data Science Philips Research, voor prijswinnaar Elfi Hofmeijer Universiteit Twente.

Philips Aanmoedigingsprijzen Biomedische technologie (2 prijzen van elk 500 euro)
Laudatio door Milan Petkovic, Department Head Data Science Philips Research.
Laureaten: Alies ter Lingen Universiteit Twente en Bi-rong Wang TU Eindhoven.

 

Sessie 2 (15.30-16.30 uur)

Moderator Ad IJzerman, secretaris natuurwetenschappen

Welkom door Ad IJzerman.

Introfilm KHMW

Tata Steel Afstudeerprijs Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde (5.000 euro)
Laudatio door Arjan van den Hoogen, Director R&D Research Excellence & site management TataSteel Europe, voor prijswinnaar Gaweł Kuś TU Delft.

Canon Aanmoedigingsprijzen Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde (3 prijzen van elk 500 euro)
Laudatio door Lars Idema, Department Head Mechanical Development Canon Production Printing R&D
Laureaten: Thomas Groenenberg Universiteit Twente, Jesper van der Marel TU Delft en Gin Sanches TU Eindhoven.

Akzo Nobel Afstudeerprijs Chemie en Procestechnologie (5.000 euro)
Laudatio door Jitte Flapper, Technology Manager AkzoNobel, voor prijswinnaar Laura van Hazendonk TU Eindhoven.

Koninklijke Van Wijhe Verf Aanmoedigingsprijzen Chemische technologie (3 prijzen van elk 500 euro)
Laudatio door Marlies van Wijhe, algemeen directeur Koninklijke Van Wijhe Verf.
Laureaten: Dennis Čiliak Rijksuniversiteit Groningen, Joep Elfrink Universiteit Twente en Anne Slegers TU Eindhoven.

Nederlandse Gasindustrieprijzen (1e prijs 6.000 euro, 2e prijs 4.000 euro, 3e prijs 2.000 euro)
Laudatio door Jan Willem van Hoogstraten, voorzitter Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland (KVGN), voor prijswinnaars Oscar Meijer TU Eindhoven (3e prijs), Nick Kimman TU Delft (2e prijs) en Joseph Daatselaar TU Delft (1e prijs).

KHMW Aanmoedigingsprijzen Lucht- en Ruimtevaarttechniek (2 prijzen van elk 500 euro)
Laudatio door Ad IJzerman, secretaris natuurwetenschappen KHMW.
Laureaten: Giovanni Ghisalberti TU Delft en Matthijs van Lent TU Delft.

KHMW Aanmoedigingsprijzen Civiele en Maritieme techniek (3 prijzen van elk 500 euro)
Laudatio door Ad IJzerman, secretaris natuurwetenschappen KHMW.
Laureaten: Reuven Avnon Universiteit Twente, Danny Bond TU Delft en Arne Heuvelman TU Delft.

East-West Seed Afstudeerprijs Plantenwetenschappen (5.000 euro)
Laudatio door Maaike Groot, Manager Public Affairs East-West Seed, voor prijswinnaar Daniel Pérez Pinedo Universiteit van Amsterdam.

Enza Zaden Afstudeerprijs Biologie (3.000 euro)
Laudatio door Jeroen Rouppe van der Voort, Research Manager Enza Zaden, voor prijswinnaar Jana Riederer Rijksuniversiteit Groningen.

Enza Zaden Aanmoedigingsprijzen Biologie (7 prijzen van elk 500 euro)
Laudatio door Jeroen Rouppe van der Voort, Research Manager Enza Zaden.
Laureaten: Tristan Achterberg Rijksuniversiteit Groningen, Janne de Haan Universiteit Wageningen, Rhanna Haantjes Vrije Universiteit, Britt van Kasterop Universiteit Leiden, Jorn Knuit Universiteit Utrecht, Mira Mioch Universiteit van Amsterdam en Robin Strik Radboud Universiteit Nijmegen.

 
Sessie 3 (17.00-18.15 uur)

Moderator René van Rijckevorsel, bestuurslid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

Welkom door René van Rijckevorsel.

Introfilm KHMW

Shell Afstudeerprijzen Natuurkunde (3 prijzen van elk 3.000 euro)
Laudatio door Paul Mak, Lead Process Integrator Shell Project & Technology, voor prijswinnaars Thomas Blank Radboud Universiteit Nijmegen, Marjolein de Jager Universiteit Utrecht en Tijs Wijkamp TU Eindhoven. 

Shell Aanmoedigingsprijzen Chemie (7 prijzen van elk 500 euro)
Laudatio door Paul Mak, Lead Process Integrator Shell Project & Technology.
Laureaten: Madouc Bergers TU Delft, Emil Hodžić Universiteit van Amsterdam, Bente Jacobs TU Eindhoven, Iggy van der Meulen Universiteit Leiden, Hester Noordmans Universiteit Utrecht, Berjan Stouwie Rijksuniversiteit Groningen en Michiel van Well Radboud Universiteit Nijmegen. 

Lorentzfonds Afstudeerprijs Theoretische Natuurkunde (3.000 euro)
Laudatio door Carlo Beenakker, voorzitter Commissie Wetenschappelijke Bestedingen Lorentzfonds, voor prijswinnaar Lotte Mertens Universiteit van Amsterdam.

Stichting Physica Aanmoedigingsprijzen Natuurkunde en technische natuurkunde (8 prijzen van elk 500 euro)
Laudatio door Piet Mulders, penningmeester Stichting Physica.
Laureaten: Alex Colling Universiteit Leiden, Maurits Flos TU Eindhoven, Romaly Grijpma Universiteit Twente, Alex Hanrath Universiteit van Amsterdam, Thijs Hoevenaars Radboud Universiteit Nijmegen, Johan Polet Rijksuniversiteit Groningen, Anna Reinhold Universiteit Utrecht en Leonardo Wienhoven TU Delft. 

ASML Afstudeerprijs Wiskunde (gedeelde 1e prijs van elk 2.500 euro)
Laudatio door John Koster, VP D&E (Design Automation & Embedded Systems) Metrology and Machine Control ASML, voor Daan Rutten TU Eindhoven en Pim Spelier Universiteit Leiden.

ORTEC Aanmoedigingsprijzen Wiskunde en technische wiskunde (9 prijzen van elk 500 euro)
Laudatio door Gerrit Timmer, CSO ORTEC.
Laureaten: Tim van Dijk Radboud Universiteit Nijmegen, Yoav Eshel Vrije Universiteit, Koen Ligthart TU Eindhoven, Jefta Pruim Rijksuniversiteit Groningen, Wei-Ting Sun Universiteit Twente, Jorre The Universiteit Leiden, Jim van der Ven TU Delft, Emiel Wiedijk Universiteit van Amsterdam en Richard Wols Universiteit Utrecht.

KNVI/KIVI Afstudeerprijzen Informatica en Informatiekunde (1e prijs 3.000 euro, twee 2e prijzen van elk 1.000 euro)
Laudatio Salim Hadri, voorzitter afdeling Informatica KIVI, voor Sindy Löwe, Universiteit van Amsterdam (1e prijs) en Lukas Miedema Universiteit Twente (2e prijs).
Laudatio Sandra de Waart, secretaris KNVI, voor Matt Skrzypczyk TU Delft (2e prijs).

KNVI/KIVI Aanmoedigingsprijzen Informatica en technische informatica (9 prijzen van elk 500 euro)
Laudatio door Salim Hadri, voorzitter afdeling Informatica KIVI.
Laureaten: Erik Buis Universiteit van Amsterdam, Zhiyi Chen TU Delft, Pelle Drijver Vrije Universiteit, Alano Kling Universiteit Leiden, Jakub Łucki Rijksuniversiteit Groningen, Gijs Pennings TU Eindhoven, Rhodon van Tilburg Universiteit Utrecht, Puru Vaish Universiteit Twente en Stefan Vlastuin Radboud Universiteit Nijmegen.

De Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs Sterrenkunde (3.000)
Laudatio door Ewine van Dishoeck voor Mark Oosterloo Rijksuniversiteit Groningen.

ET Outreach Award (prijs van 1.500 euro en bijdrage aan projectkosten van 3.500 euro)
Laudatio door Tim de Zeeuw voor Eva Laplace Universiteit van Amsterdam.