KHMW Van der Knaap Proefschriftprijs

Aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan drie jaar geleden zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het terrein van de economische en sociale geografie in brede zin, alsmede op het terrein van de stedelijke en regionale economie.