DE INSCHRIJVING VOOR DE JONG TALENT PRIJZEN 2021 IS GESLOTEN.

THE CALL FOR THE YOUNG TALENT AWARDS 2021 IS CLOSED.

 

Nominaties kunnen worden ingediend tot en met 16 september 2021. Let op! Er zijn twee formulieren: één voor de afstudeerprijzen (voor masterstudenten) en één voor de aanmoedigingsprijzen (voor eerstejaarstudenten). Voordrachten kunnen uitsluitend door de bij de studie en examinering van de kandidaten betrokken docenten worden gedaan. Studenten kunnen niet zichzelf voordragen.

Deadline for nominations is 16 September 2021. Please notice there are two forms: one for the graduation awards (for master students) and one for the incentive awards (for first year students). Nominations must be accompanied by the written consent of the teacher or graduation advisor of the student. 

 

Jong Talent Prijzen - informatie in het Nederlands

De Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent worden jaarlijks toegekend ter bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in de technische en exacte vakken: 

AFSTUDEERPRIJZEN, ter bekroning van uitzonderlijke studieresultaten (masterscriptie of onderzoeksverslag) aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs:
KNVI/KIVI Scriptieprijzen voor Informatica en Informatiekunde (€ 3.000, twee 2e prijzen van € 1.000)
Tata Steel Afstudeerprijs voor Werktuigbouwkunde en Materiaalkunde (€ 5.000)
Pfizer Prijzen voor Life Sciences (1e prijs van € 3.000, 2e prijs van € 2.000, 3e prijs van € 1.000)
Koninklijke Van Wijhe Verf Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie (€ 3.000)
Philips Afstudeerprijs Technology for Healthcare Solutions (€ 3.000)
Philips Afstudeerprijs Data Science and Artificial Intelligence in Health Care (€ 3.000)
East-West Seed Afstudeerprijs voor Plantenwetenschappen (€ 5.000)
ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde (€ 5.000)
Shell Afstudeerprijzen voor Natuurkunde (1e prijs van € 3.000, 2e prijs van € 2.000, 3e prijs van € 1.000)
Lorentz Afstudeerprijs voor Theoretische Natuurkunde (€ 3.000)
De Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs voor Sterrenkunde (€ 3.000)
Enza Zaden Afstudeerprijs voor Biologie (€ 3.000)

AANMOEDIGINGSPRIJZEN, voor de beste studieresultaten in het eerste studiejaar aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs, 56 prijzen van elk € 500, in de studierichtingen:
Wiskunde en technische wiskunde: 9 prijzen. Sponsor: ORTEC
Natuurkunde en technische natuurkunde: 8 prijzen. Sponsor: Stichting Physica
Scheikunde: 6 prijzen. Sponsor: Shell
Informatica & technische informatica: 9 prijzen. Sponsor: KNVI/KIVI
Technology for Healthcare Solutions (voor studenten Biomedische technologie): 2 prijzen. Sponsor: Philips
Chemische technologie: 3 prijzen. Sponsor: VNCI
Werktuigbouwkunde en materiaalkunde: 3 prijzen. Sponsor: Canon
Civiele en maritieme techniek: 3 prijzen. Sponsor: Vaderlandsch Fonds/Dorus Rijker Fonds
Lucht- en ruimtevaarttechniek: 2 prijzen. Sponsor: KHMW
Farmacie of (bio)farmaceutische wetenschappen: 4 prijzen. Sponsor: KNMP
Biologie: 7 prijzen. Sponsor: Enza Zaden

 

Young Talent Awards - Information in English

The Holland Society Young Talents Awards are yearly awarded for students in science and technology:

GRADUATION AWARDS for exceptional achievements (master theses/research reports) at a Dutch institution of academic education: 
KNVI/KIVI Thesis Prizes for Informatics and Information Science (€ 3,000, two 2nd prizes of each € 1,000)
Tata Steel Graduation Award for Mechanical Engineering and Materials Science (€ 5,000)
Pfizer Awards for Life Sciences (three prizes of € 3,000, € 2,000 and € 1,000)
Koninklijke Van Wijhe Verf Graduation Award for Chemistry and Process Technology (€ 3,000)
Philips Graduation Award for Technology for Healthcare Solutions (€ 3,000)
Philips Graduation Award for Data Science and Artificial Intelligence in Health Care (€ 3,000)
East-West Seed Graduation Award for Plant Sciences (€ 5,000)
ASML Graduation Award for Mathematics (€ 5,000)
Shell Graduation Awards for Physics (three prizes of € 3,000, € 2,000 and € 1,000)
Lorentz Graduation Award for Theoretical Physics (€ 3,000)
De Zeeuw-Van Dishoeck Graduation Award for Astronomy (€ 3,000)
Enza Zaden Award for Biology (€ 3,000)

INCENTIVE AWARDS for the best grades achieved in the first year at a Dutch institution for academic education, 56 prizes of each € 500:
Mathematics and technical mathematics: 9 prizes, provided by ORTEC
Physics and technical physics: 8 prizes, provided by Stichting Physica
Chemistry: 6 prizes, provided by Shell
Informatics and technical informatics: 9 prizes, provided by KNVI/KIVI
Technology for Healthcare Solutions (for students Biomedical Technology): 2 prizes, provided by Philips
Chemical Engineering: 3 prizes, provided by VNCI
Mechanical Engineering and Materials Science: 3 prizes, provided by Canon
Civil and Marine Engineering: 3 prizes, provided by Vaderlandsch Fonds/Dorus Rijkers Fonds
Aerospace: 2 prizes, provided by KHMW
Pharmacy or (bio)pharmaceutical sciences: 4 prizes, provided by KNMP
Biology: 7 prizes, provided by Enza Zaden

 

Voor het verslag van Jong Talentprijsuitreiking 2020 klik hier.

 

Koninklijke Van Wijhe Verf

Koninklijke Van Wijhe Verf sponsort met ingang van 2021 de Jong Talent Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie en daarvoor van 2015-2020 de Aanmoedigingsprijzen Chemische Technologie voor eerstejaarsstudenten.
Marlies van Wijhe, directeur van Koninklijke Van Wijhe Verf uit Zwolle, vindt de prijzen een goede manier om jongeren te stimuleren mooie dingen uit hun vak te halen, ‘mede door hun enthousiasme komen er oplossingen voor problemen van nu en morgen, bijvoorbeeld als het gaat om innovatie en duurzaamheid’.
Ze heeft zelf ervaren hoe belangrijk een prijs kan zijn. In 2010 werd Marlies uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar. ‘Dat heeft ontzettend veel deuren geopend en mij de kans gegeven veel publiciteit voor het bedrijf te genereren. Het werd een ontzettend intensief jaar, maar ook echt een omslagjaar voor Van Wijhe Verf: we stonden daarna nog nadrukkelijker op de kaart als een serieuze speler in de verfbranche.’

Voor het volledig interview met Marlies van Wijhe in het KHMW jaarverslag 2020 klik hier.

 

East-West Seed

Zaadveredelingsbedrijf East-West Seed sponsort sinds vier jaar de Jong Talent Afstudeerprijs voor Plantenwetenschappen van 5.000 euro. Maaike Groot, manager public affairs, zorgt dat ze zelf elk jaar de prijs uit kan reiken. ‘Toen de KHMW ons benaderde vonden we het meteen een goed idee. Het past in ons streven de zichtbaarheid van het vak en het belang ervan onder de aandacht te brengen. Extra leuke bijkomstigheid is natuurlijk dat je door die jonge talenten ook het contact met de wetenschappers kunt aanhalen.’
East-West Seed is 37 jaar geleden opgericht door Simon Groot uit Enkhuizen, de vader van Maaike. ‘Hij behoort tot de zesde generatie van een familie van Westfriese zaadboeren, de regio die de bakermat is van de (internationale) groentenzaadveredeling. Hij richtte zijn eigen bedrijf op, omdat hij zag dat boeren in tropische landen in Zuidoost-Azië werkten met slechte kwaliteit groentenzaden van slechte kwaliteit. Met zijn westerse kennis wilde hij hen helpen hun zaden te optimaliseren zodat de opbrengsten zouden toenemen.’

Lees het volledig interview met Maaike Groot in het KHMW jaarverslag 2018 op p.71.

 

ASML

ASML sponsort de Jong Talent Afstudeerprijs sinds 2013. John Koster, directeur Software Development & Engineering bij ASML:
‘Wiskunde is belangrijk voor ons. Het is de taal van de engineer. Met behulp van wiskunde zijn we in staat complexe vraagstukken te beschrijven en die gaan we hier altijd met meerdere mensen te lijf. Daarvoor hebben we steeds ingewikkeldere wiskundige algoritmes
nodig, want nauwkeurigheid in onze producten is extreem belangrijk. De invloed van het vak wordt steeds gewichtiger.’
‘Hoe leuk is het als je door je te verbinden aan deze prijs in contact komt met mensen die wiskunde ook leuk vinden en  doorzettingsvermogen tonen om het vak onder de knie te krijgen? Wie plezier beleeft aan wiskundige vraagstukken en er energie van krijgt om wiskunde een praktische toepassing te geven, is bij ons op de goede plek. Als lid van onze ontwikkelteams werk je zo aan de essentiële bouwstenen voor onze machines.’

Lees het volledig interview met John Koster in het KHMW jaarverslag 2017 op p.52.

 

Philips

Philips is sinds 2012 de vaste sponsor van twee Jong Talent Aanmoedigingsprijzen voor biomedische technologie. In 2016 zijn daar twee Jong Talent Afstudeerprijzen bijgekomen: de Philips Afstudeerprijs voor Biomedische Technologie en de Philips Afstudeerprijs Data Science in Health Care. Hans Hofstraat, vice president bij Philips Research en actief als innovation program manager en lid van de Healthcare Program Board bij Philips, is vanaf het begin bij de sponsoring betrokken. ‘Ons bedrijf draait om goede medewerkers. Voor onze research-afdeling rekruteren wij elk jaar een groot aantal nieuwe medewerkers. Voor veel jonge medewerkers begint hun loopbaan bij ons bij Philips Research. Dan helpt het als je je netwerk jonge talenten in de academia actief onderhoudt. Eén van de manieren waarop we dit doen is door goede prestaties te belonen. Dat is de reden dat we sinds dit jaar ook afstudeerprijzen sponsoren.’

Lees het volledig interview met Hans Hofstraat in het KHMW jaarverslag 2016 op p.61.

 

De Zeeuw-Van Dishoeck Fonds

Het echtpaar Ewine van Dishoeck en Tim de Zeeuw hebben bij de Hollandsche Maatschappij sinds 2014 een fonds op naam dat in vijf jaar is aangegroeid tot 150.000 euro. Daaruit wordt jaarlijks de Jong Talent De Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs voor Sterrenkunde gefinancierd. Het echtpaar heeft het fonds opgericht, omdat het al een tijdje naar een manier zocht om het vak sterrenkunde verder te stimuleren. Van Dishoeck: "Daaruit vloeide de gedachte voort dat we dan juist bij de basis moesten beginnen: studenten die al voor sterrenkunde kozen en die we zo steunen verder te gaan in het vak of elders in de maatschappij."

Prof. dr. E.W. (Ewine) van Dishoeck is hoogleraar moleculaire astrofysica aan de Universiteit Leiden. Ze doet momenteel onderzoek naar moleculen in de ruimte, waarbij ze zich richt op water en de waterkringloop in de ruimte. Ze doet ook onderzoek naar de fysica van de ijskoude, ijle gaswolken tussen de sterren die zich in de buurt van ons eigen zonnestelsel bevinden. Van Dishoeck won vele prijzen en onderscheidingen, waaronder de Spinozapremie, de belangrijkste wetenschappelijke prijs van Nederland. Ze deed onderzoek en doceerde aan Harvard University,Princeton University en het California Institute of Technology.

Prof. dr. P.T. (Tim) de Zeeuw is hoogleraar theoretische sterrenkunde aan de Universiteit Leiden en directeur-generaal van ESO, de Europese sterrenkundige organisatie. Eerder werkte hij onder meer aan het Institute for Advanced Study in Princeton en aan het California Institute of Technology in Pasadena. Zijn onderzoek richt zich op de structuur en dynamica van sterrenstelsels, inclusief de Melkweg. Zijn werk werd onder meer onderscheiden met de Descartes-Huygens Prijs (2001) en verschillende eredoctoraten. Grappig weetje is nog dat De Zeeuw en Van Dishoeck op dezelfde dag zijn gepromoveerd.

Lees het volledig interview met beide astronomen in het KHMW Jaarverslag 2016 op p.51.

 

Pfizer

Wetenschap ligt aan de basis van ons bedrijf. En net als de mensen die in aanmerking komen voor de Pfizerprijs zit innoveren en het zoeken naar baanbrekende ideeën in ons bloed.” Aan het woord is Jan Willem de Heer, manager Communications bij Pfizer Nederland. Het bedrijf is sinds 2011 sponsor van de Pfizer Prijs voor Life Sciences, een van de Jong Talentprijzen die de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen jaarlijks uitreikt.
De prijswinnaar van de Pfizer Prijs voor Life Sciences 2015 is Dorien Maas. Ze heeft de onderscheiding gekregen voor haar onderzoek hoe schizofrenie in de toekomst beter behandeld zou kunnen worden. Dat deed ze bij de onderzoeksgroep Moleculaire Dierfysiologie van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze ontdekte in een rattenmodel voor schizofrenie vroegtijdige veroudering in de hersenen. Die ontdekking kan aan de basis staan van een betere behandeling van schizofrenie in de toekomst. De medische afdeling van Pfizer Nederland is onder de indruk van haar basale onderzoek. 

Lees het volledig interview met Jan Willem de Heer in het KHMW jaarverslag 2015 op p.56.