Gegevens voor te dragen persoon

Naam kandidaat

Adres

Postcode en woonplaats


E-mailadres

Telefoonnummer

Geboortejaar

Universiteit

Officiƫle naam van de masteropleiding

Titel van de scriptie

Afstudeerdatum

Gegevens voordrager(s)

Naam voordrager(s)

Functie voordrager

E-mailadres


Telefoonnummer


Upload bijlagen:

Aanbevelingsbrief van scriptiebegeleider/docent(PDF, max 2mb)(*):

Cijferlijst masterstudie (PDF, max 2mb)(*):

CV van de genomineerde (PDF, max 2mb)(*):

Masterscriptie (PDF, max 20mb)(*):

Evt. extra bijlage (PDF, max 5mb):